bakterie autotroficzne co to jest
Przyczyny Autotroficzne Bakterie objawy. Leczenie chemosyntezę albo fotosyntezę. Chemosynteza jest.

Czy przydatne?

Definicja Autotroficzne Bakterie

Co to jest: Bakterie autotroficzne przeprowadzają chemosyntezę albo fotosyntezę. Chemosynteza jest procesem bardziej pierwotnym od fotosyntezy. Polega na utlenianiu prostych związków nieorganicznych albo organicznych, a nawet pierwiastków, w celu uzyskania energii potrzebnej do asymilacji dwutlenku węgla w czasie syntezy cukrów prostych. Do chemoautotrofów należą między innymi bakterie nitryfikacyjne, siarkowe, wodorowe, żelazowe, metanowe. Wybrane bakterie są zdolne do fotosyntezy. Fotosyntezę anoksygeniczną przeprowadzają bakterie zielone i purpurowe. Mechanizm zachodzi w warunkach beztlenowych, przy udziale barwnika fotosyntetycznego zwanego bakteriochlorofilem (ma on barwę szarozieloną i absorbuje energię świetlną o nieco dłuższych falach niż chlorofil). U bakterii purpurowych dodatkowo występują karotenoidy. Zamiast wody bakterie te wykorzystują inny zredukowany związek nieorganiczny, na przykład siarkowodór. Wtedy wytworem ubocznym fotosyntezy jest u nich siarka. Fotosynteza oksygeniczna zachodzi w komórkach sinic (cyjanobakterii). Barwnikiem fotosyntetycznym jest chlorofil, a wspomagany poprzez karotenoidy i fikobiliny (fikoerytrynę i fikocyjaninę). Źródłem wodoru jest woda. Powstający tlen powiększa zasób tego gazu w atmosferze, co w czasie ewolucji życia na Ziemi umożliwiło rozwój organizmów tlenowych. Dla organizmów autotroficznych źródłem węgla potrzebnego do budowy własnych związków organicznych jest dwutlenek węgla, dla heterotrofów – rozkładane poprzez nich węglowodany, tłuszcze i białka, które stanowią także źródło innych pierwiastków. Bakterie pobierają także potrzebne im pierwiastki z podłoża, w formie jonów nieorganicznych. Wybrane bakterie mogą asymilować azot atmosferyczny, który redukują do jonów amonowych, wykorzystywanych następnie do budowy własnych związków azotowych (bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium i glebowe z rodzaju Azotobacter i Clostridium, a również wybrane sinice). Znane są bakterie, które redukują siarkę pierwiastkową do siarczków niezbędnych do syntezy aminokwasów cysteiny i metioniny. Zapamiętaj Fotoautotrofy warunkują życie na Ziemi przez wytwarzanie dużych ilości biomasy i utrzymywanie równowagi gazowej.

Czym jest Bakterie autotroficzne znaczenie w słowniku Objawy i skutki B .