biogeneza czyli powstanie co to jest
Przyczyny Biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi objawy. Leczenie doświadczeniami S. Millera i H.

Czy przydatne?

Definicja Biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi

Co to jest: W myśl teorii A. Oparina, potwierdzonej doświadczeniami S. Millera i H. Urey związki organiczne powstały samorzutnie ze składników nieorganicznych zawartych w pierwotnej, beztlenowej atmosferze Ziemi, takich jak wodór, azot, para wodna, tlenki węgla, amoniak, przy udziale energii wyzwalanej w wyładowaniach atmosferycznych, wybuchach wulkanów, reakcjach jądrowych, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Powstałe w ten sposób aminokwasy, cukry i zasady azotowe ulegały następnie polimeryzacji, dając polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe. Następnie z cząsteczek kwasu rybonukleinowego i polipeptydów tworzyły się układy samo powielające, które razem z poliacharydami i lipidami dały początek strukturom zwanym protobiontami, wykazującymi proste formy metabolizmu. Przypuszcza się, iż mechanizmy te zachodziły lub w praoceanie (koncepcja „bulionu pierwotnego”), lub na powierzchni minerałów ilastych (koncepcja „ciepłej pizzy”). W toku dalszych przemian ukształtowały się prakomórki, gdzie funkcje materiału genetycznego stopniowo od RNA przejmował DNA, a RNA zaczął go wspomagać w syntezie białka zachodzącej w oparciu o kod genetyczny („świat RNA” został zastąpiony poprzez „świat DNA”). Pierwsze organizmy jednokomórkowe (sprzed 3,5 mld lat) były heterotrofami wykorzystującymi zawarte w praoceanie substancje organiczne albo przeprowadzały chemosyntezę. Umiejętność do fotoautotrofizmu uzyskały później, najpierw dzięki użyciu bakteriochlorofilu, a następnie – ok. 2,8 mld lat temu – chlorofilu. W rezultacie fotosyntezy przeprowadzanej poprzez sinice stopniowo zmieniał się skład atmosfery ziemskiej wzbogacanej w tlen. Wywołało to wymarcie pierwotnych komórek beztlenowych, lecz przyczyniło się do stworzenia pierwszych komórek eukariotycznych. W komórkach tych w efekcie fałdowania się błony komórkowej nastąpiło oddzielenie od cytoplazmy materiału genetycznego i wyodrębnienie obszarów o różnej aktywności enzymatycznej. Ponadto na drodze endosymbiozy z pochłoniętych pierwotnych organizmów prokariotycznych powstały mitochondria i chloroplasty. Zapamiętaj Protobionty były strukturami, które wymieniały substancje z otoczeniem, wykazując przy tym samoistną aktywność enzymatyczną i umiejętność do dzielenia się. Mogły składać się z takich struktur, jak: • mikrosomy (struktury zbudowane z polipeptydów zdolne do pochłaniania z otoczenia pewnych substancji), liposomy (pęcherzykowe struktury utworzone z fosfolipidów z zamkniętymi wewnątrz innymi substancjami), • koacerwaty (struktury zbudowane z polipeptydów, polisacharydów i kwasów nukleinowych, zorganizowane sferycznie z błoną).

Czym jest Biogeneza, czyli powstanie znaczenie w słowniku Objawy i skutki B .