chemosynteza co to jest
Przyczyny Chemosynteza objawy. Leczenie do asymilacji CO2 i przetworzenia go w związki organiczne.

Czy przydatne?

Definicja Chemosynteza

Co to jest: Jest procesem, gdzie energia potrzebna do asymilacji CO2 i przetworzenia go w związki organiczne pochodzi z utleniania zredukowanych substancji o prostej budowie. Mechanizm ten przebiega w dwóch fazach. Najpierw następuje utlenienie prostych związków nieorganicznych, organicznych albo substancji mineralnych, na przykład NH3, H2S, S, H2, CO, CH4, w czasie którego wyzwala się energia chemiczna magazynowana w formie ATP. Etap ta jest przykładem etapy jasnej fotosyntezy. Z racji na rodzaj utlenianej substancji poprzez poszczególne grupy bakterii, organizmy te uzyskują różną liczba energii, na przykład :- bakterie nitryfikacyjne utleniają amoniak albo kwas azotowy (III):bakterie siarkowe utleniają siarkę i wybrane związki nieorganiczne siarki, na przykład : siarkowodór:- bakterie wodorowe utleniają wodór cząsteczkowy:- bakterie żelazowe utleniają sole żelazowe (II):metanowe utleniają metan:- tlenkowęglowe utleniają tlenek węgla (II): Etap druga polega na wytworzeniu związku organicznego z CO2 i H2O, z wykorzystaniem uzyskanej wcześniej energii, którą bakterie magazynują w ATP i NADPH+H+. etap ta odpowiada fazie ciemnej fotosyntezy. Chemosynteza zachodzi u wielu bakterii wodnych i glebowych. Ma niewielkie znaczenie w ogólnej produkcji biomasy. Odgrywa z kolei istotną rolę w krążeniu materii w ekosystemach i umożliwia przetworzenie substancji szkodliwych albo trudno przyswajalnych. Na ogół jej wydajność jest niewielka. Zapamiętaj Chemosynteza zachodzi u wielu bakterii wodnych i glebowych. Ma niewielkie znaczenie w ogólnej produkcji biomasy. Odgrywa z kolei istotną rolę w krążeniu materii w ekosystemach i umożliwia przetworzenie substancji szkodliwych albo trudno przyswajalnych.

Czym jest Chemosynteza znaczenie w słowniku Objawy i skutki C .