dane dziedziny fizjologii co to jest
Przyczyny Dane z dziedziny fizjologii i biochemii objawy. Leczenie dotyczą składu chemicznego.

Czy przydatne?

Definicja Dane z dziedziny fizjologii i biochemii

Co to jest: Dane z dziedziny fizjologii i biochemii dotyczą składu chemicznego organizmów, przebiegu w nim najważniejszych szlaków metabolicznych i jego funkcjonowania. Badanie tych danych umożliwia ukazanie jedności świata organicznego, a jednocześnie pozwala wskazać na różnice pomiędzy grupami organizmów – tym większe, im dalszy jest pomiędzy nimi stopień pokrewieństwa. O podobieństwie biochemicznym organizmów świadczy między innymi:– identyczna budowa cząsteczek biopolimerów – białek,lipidów, węglowodanów, kwasów nukleinowych, ATP;– uniwersalny kod genetyczny;– przebieg replikacji DNA, transkrypcji RNA i translacji;– mechanizm mitozy i mejozy;– budowa komórkowa organizmów;– te same enzymy katalizujące;– przebieg procesu oddychania wewnątrzkomórkowego u organizmów tlenowych;– skład chemiczny i pochodzenie chlorofilu i hemoglobiny;– skład płynów ustrojowych zwierząt;– podobieństwo czynników grupowych krwi (AB0 i Rh) u naczelnych;– wpływ hormonów na przemianę materii. W ustalaniu stopnia pokrewieństwa pomiędzy organizmami wykorzystuje się:– określanie różnic w sekwencji aminokwasów takich białek, jak: cytochrom c, kolagen, rodopsyna, hemoglobina;– reakcje immunologiczne: antygen – przeciwciało pomiędzy białkami spokrewnionych organizmów;– porównywanie sekwencji DNA różnych organizmów. Zapamiętaj Sformułowane poprzez E. Haeckla tak zwany prawo biogenetyczne, które mówi, iż ontogeneza jest powtórzeniem fologenezy, przyjęte w całkowitej formie jest błędne, bo pojawiające się w rozwoju zarodkowym homologie nie odpowiadają ściśle kolejności pojawiania się takich cech w toku ewolucji.

Czym jest Dane z dziedziny fizjologii i znaczenie w słowniku Objawy i skutki D .