formy życiowe roślin co to jest
Przyczyny Formy życiowe roślin okrytonasiennych objawy. Leczenie się wielką różnorodnością form.

Czy przydatne?

Definicja Formy życiowe roślin okrytonasiennych

Co to jest: Rośliny okrytonasienne charakteryzują się wielką różnorodnością form życiowych, wynikającą z przystosowania się do życia w różnorodnych siedliskach i niemal wszystkich strefach klimatycznych. Stąd rośliny te dzieli się na różne grupy, z racji na ich stosunek do określonych czynników ograniczających (temperatury, wody, światła, soli,pokarmu). z racji na przystosowanie termiczne wyróżnia się rośliny:– jawnopączkowe – rośliny o pączkach zimujących wysoko nad ziemią (drzewa i krzewy);– niskopączkowe – rośliny o pączkach umieszczonych blisko ziemi (niskie krzewy i krzewinki);– naziemnopączkowe – rośliny o pączkach na powierzchni ziemi (byliny i rośliny dwuletnie);– skrytopączkowe – rośliny o pączkach pod ziemią na przekształconych pędach (byliny);– rośliny jednoroczne – zimujące w formie nasienia. z racji na przystosowanie gospodarki wodnej rośliny do ilości wody w podłożu wyróżnia się:– hydrofity – rośliny wodne (na przykład moczarka, rzęsa);– helofity – rośliny bagienne (((na przykład tatarak);– higrofity – rośliny siedlisk wilgotnych (((((na przykład szczawik zajęczy);– mezofity – rośliny siedlisk o średniej wilgotności (większość roślin);– kserofity – rośliny siedlisk suchych, które podzielone są na sukulenty (gromadzą wodę – ((((((na przykład rojnik, kaktus) i sklerofity (ograniczają transpirację – (((((((na przykład wrzos). z racji na stosunek roślin do ilości światła wyróżnia się:– heliofity – rośliny światłolubne ( ((((((((na przykład kukurydza);– skiofity – rośliny cieniolubne (( (((((((((na przykład paprocie);– pnącza ((( ((((((((((na przykład bluszcz);– epifity (((( (((((((((((na przykład storczyki). z racji na tolerancję na zawartość soli w podłożu wyodrębnia się:– halofity – słonorośla ((((( ((((((((((((na przykład soliród). z racji na odżywianie się wyróżnia się:– rośliny wyłącznie autotroficzne (większość roślin);– pasożytnicze (((((( (((((((((((((na przykład kanianka);– półpasożytnicze ((((((( ((((((((((((((na przykład jemioła);– mięsożerne (((((((( (((((((((((((((na przykład rosiczka, dzbanecznik).

Czym jest Formy życiowe roślin znaczenie w słowniku Objawy i skutki F .