funkcja układu hormonalnego co to jest
Przyczyny Hormonalnego Układu Funkcja objawy. Leczenie całość, gdzie wszystkie jego przedmioty.

Czy przydatne?

Definicja Hormonalnego Układu Funkcja

Co to jest: Układ hormonalny tworzy integralną całość, gdzie wszystkie jego przedmioty związane są czynnościowo ze sobą i współpracują z układem nerwowym. Kontrola pracy układu hormonalnego dzieje się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, co umożliwia jego samokontrolę. W sprzężeniu zwrotnym ujemnym sygnał wyzwalający jest hamowany poprzez odpowiedź. Regulacja wydzielania hormonów na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego. – Regulacja hormonalna – za pośrednictwem nadrzędnych gruczołów dokrewnych. Pętla długa ujemnego sprzężenia zwrotnego: Hormony pobudzające podwzgórza powodują wydzielanie hormonów tropowych poprzez przedni płat przysadki, te zaś natomiast wpływają na gruczoły dokrewne obwodowe. Wydzielane poprzez nie hormony działają na komórki docelowe, a jednocześnie hamują zwrotne wydzielanie odpowiednich hormonów uwalniających w podwzgórzu. Dlatego następuje pomniejszenie wydzielania danego hormonu poprzez określony gruczoł obwodowy. Pętla krótka ujemnego sprzężenia zwrotnego: Hormon tropowy przysadki hamuje wydzielanie poprzez podwzgórze odpowiadającego mu hormonu albo hormon z gruczołu obwodowego hamuje wydzielanie poprzez przysadkę odpowiadającego mu hormonu tropowego. – Regulacja metaboliczna – bez udziału nadrzędnych gruczołów dokrewnych dzięki sprzężeniu w pary hormonów o przeciwstawnym działaniu, na przykład regulacja poziomu wapnia poprzez parathormon i kalcytoninę, regulacja poziomu glukozy poprzez insulinę i glukagon. – Regulacja nerwowa – przy udziale układu nerwowego, opierająca się raczej na wpływie autonomicznego układu nerwowego na podwzgórze, a również na przykład korę nadnerczy. Rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w organizmie człowieka Zapamiętaj Sprzężenie zwrotne ujemne występuje powszechnie w żywych organizmach, na przykład w regulacji wydzielania większości hormonów, regulacji mechanizmów biochemicznych (nagromadzenie produktu hamuje jego dalszą produkcję).Sprzężenie zwrotne dodatnie w organizmach żywych jest ważnym czynnikiem utrzymującym homeostazę, na przykład występuje w czasie krzepnięcia krwi, również w cyklu menstruacyjnym (wydzielanie hormonu folikulotropowego i estradiolu).

Czym jest Funkcja układu hormonalnego znaczenie w słowniku Objawy i skutki F .