genomowe piętnowanie co to jest
Przyczyny Rodzicielskie Piętnowanie Genomowe objawy. Leczenie także tak zwany imprinting genomowy.

Czy przydatne?

Definicja Rodzicielskie Piętnowanie Genomowe

Co to jest: Powodem zmienności genetycznej może być także tak zwany imprinting genomowy, a więc genomowe piętnowanie rodzicielskie, polegające na modyfikacji chemicznej materiału genetycznego przez metylację DNA albo zmiany w strukturze chromatyny. Mechanizm ten zachodzi w czasie tworzenia się gamet. Takie specyficzne znakowanie genów albo fragmentów chromosomów sprawia, że stają się one nieaktywne (czasowo albo stale). Następuje zatem zmiana ekspresji genów w zależności od ich pochodzenia rodzicielskiego (od ojca, czy od matki). Stąd imprinting genomowy jest mechanizmem regulującym ekspresję genów. Brak informacji genetycznej pochodzenia ojcowskiego albo matczynego jest odpowiedzialny za wybrane zespoły wad genetycznych człowieka albo za wystąpienie choroby autosomalnej recesywnej u dziecka rodziców, z których tylko jedno jest nosicielem choroby. Zapamiętaj Genomowe piętnowanie rodzicielskie polega na różnej ekspresji genów, zależnej od ich pochodzenia rodzicielskiego. Regularnie napiętnowanymi genami są geny zaangażowane w mechanizm różnicowania i rozwoju zarodka. System ten, powstały w toku ewolucji, stanowi obronę przed obcymi genami, na przykład wirusów, transpozonami.

Czym jest Genomowe piętnowanie znaczenie w słowniku Objawy i skutki G .