mózgowie co to jest
Przyczyny Mózgowie objawy. Leczenie międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie (obejmuje móżdżek i.

Czy przydatne?

Definicja Mózgowie

Co to jest: Mózgowie dzieli się na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie (obejmuje móżdżek i most) i rdzeń przedłużony. Model mózgowia człowieka Rdzeń przedłużony zawiera ośrodki nerwowe regulujące czynności odruchowe: oddychanie, krążenie krwi i pracę serca, połykanie, ssanie, wymioty, wydzielanie potu. Pomiędzy rdzeniem przedłużowym a śródmózgowiem leży most, który łączy różne części mózgu ze sobą. Móżdżek odpowiada za koordynację ruchową i napięcie mięśni, kontrolę postawy ciała i zachowanie równowagi. Za pośrednictwem włókien nerwowych kontaktuje się z rdzeniem przedłużonym i mózgiem. Zbudowany jest z dwóch połączonych ze sobą półkul o pofałdowanej powierzchni, pokrytych korą móżdżku. Śródmózgowie zawiera ośrodki niektórych reakcji wzrokowych (reakcje źrenic) i słuchowych (zwracanie głowy w kierunku dźwięku). Międzymózgowie obejmuje wzgórze i podwzgórze. Jest połączone z przysadką mózgową i szyszynką, stanowiącymi jego części. Podwzgórze wpływa na przysadkę mózgową będącą nadrzędnym gruczołem wydzielania wewnętrznego. W podwzgórzu znajdują się ośrodki regulujące stałość środowiska wewnętrznego organizmu (ośrodek głodu i sytości, ośrodek pragnienia), a również ośrodki czynności płciowych, agresji i ucieczki i termoregulacyjny. We wzgórzu dzieje się integracja sygnałów z różnych zmysłów przed ich przesłaniem do kory mózgowej. Kresomózgowie tworzą półkule mózgowe połączone spoidłem ogromnym. W obrębie każdej półkuli można wyodrębnić oddzielone bruzdami płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana. Półkule zbudowane są z istoty szarej i białej, nie mniej jednak istota szara leży na powierzchni półkul i w tak zwany jądrach podkorowych, otoczonych poprzez istotę białą. Zewnętrzną część istoty szarej stanowi kora mózgowa. Koordynuje ona wszystkie funkcje organizmu, odbiera wiadomości z narządów zmysłu, kojarzy je, a następnie wysyła polecenia do narządów wykonawczych (mięśni i gruczołów). Ponadto gromadzi wiadomości w formie śladów pamięci. Jest podłożem myślenia abstrakcyjnego i świadomości. W jej obrębie można wyróżnić różne ośrodki: czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe, które koordynują określone funkcje organizmu. W istocie białej obu półkul znajdują się drogi nerwowe wstępujące (przewodzą bodźce czuciowe do kory), drogi zstępujące (przewodzą impulsy do narządów wykonawczych) i włókna kojarzeniowe, łączące różne ośrodki kory. Zapamiętaj W medycynie mózgowie dzieli się na: • mózgowie obejmujące kresomózgowie i międzymózgowie; • pień mózgu, składający się ze śródmózgowia i tyłomózgowia, które obejmuje móżdżek, rdzeń przedłużony i most.

Czym jest Mózgowie znaczenie w słowniku Objawy i skutki M .