obieg azotu przyrodzie co to jest
Przyczyny Obieg azotu w przyrodzie objawy. Leczenie kilka mechanizmów:– wiązanie azotu.

Czy przydatne?

Definicja Obieg azotu w przyrodzie

Co to jest: Obieg azotu uwarunkowany jest poprzez kilka mechanizmów:– wiązanie azotu atmosferycznego poprzez bakterie i sinice i przetwarzanie go w azotany dostępne roślinom;– wytwarzanie organicznych związków azotowych poprzez rośliny i pobieranie i przetwarzanie ich poprzez zwierzęta;– uwalnianie amoniaku ze szczątków organicznych i ich wydalin poprzez bakterie i grzyby, a więc tak zwany amonifikacja;– przetworzenie amoniaku w azotany z powodu procesu nitryfikacji przeprowadzanego poprzez bakterie;– rozkład poprzez bakterie azotanów do azotu atmosferycznego w czasie denitryfikacji. Obieg azotu w przyrodzie

Czym jest Obieg azotu w przyrodzie znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .