obieg fosforu siarki co to jest
Przyczyny Obieg fosforu i siarki objawy. Leczenie także obiegi fosforu i siarki. Zapasy siarki i.

Czy przydatne?

Definicja Obieg fosforu i siarki

Co to jest: Z procesami życiowymi powiązane są także obiegi fosforu i siarki. Zapasy siarki i fosforu zostały zgromadzone w skałach, skąd są uwalniane do ekosystemów lądowych. Część fosforanów trafia następnie do mórz, gdzie pewna ich liczba osadza się w głębinach, a reszta przekazywana jest w łańcuchach pokarmowych z powrotem do ekosystemów lądowych. Natomiast siarka pobierana poprzez rośliny w formie siarczanów zostaje włączona w materię organiczną, pobieraną potem poprzez następnych konsumentów. Związki te zostają następnie rozłożone poprzez destruentów do siarczków, które dalej przetwarzane są do siarczanów. Są także bakterie redukujące siarczany do siarkowodoru. Naturalne obiegi siarki i fosforu zostały zakłócone w efekcie działalności człowieka. W razie siarki spalanie paliw kopalnych jest powodem powiększenia stężenia tlenków siarki w powietrzu, skąd w formie tak zwany kwaśnych deszczów opadają one na ziemię, gdzie niszczą roślinność i zakwaszają glebę i wodę. Z kolei zakłócenie cyklu biogeochemicznego fosforu wywołane jest stosowaniem nawozów fosforowych do nawożenia gleby. Fosforany wymywane z gleb do wód gruntowych trafiają stamtąd do zbiorników wodnych, powodując eutrofizację wód.

Czym jest Obieg fosforu i siarki znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .