obwodowy układ nerwowy co to jest
Przyczyny Nerwowy Układ Obwodowy objawy. Leczenie nerwów czaszkowych i rdzeniowych i zwojów.

Czy przydatne?

Definicja Nerwowy Układ Obwodowy

Co to jest: Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów czaszkowych i rdzeniowych i zwojów nerwowych. Nerwy stanowią wiązki aksonów pochodzących z neuronów, których ciała znajdują się w mózgowiu, rdzeniu kręgowym albo w zwojach położonych poza obrębem centralnego układu nerwowego. W zależności od tego, jakie bodźce przewodzą aksony, nerw może być czuciowy, ruchowy albo czuciowo-ruchowy (mieszany). Wyróżnia się 12 nerwów czaszkowych (na przykład węchowy, wzrokowy, trójdzielny, omyłkowy, okołoruchowy) i 31 par nerwów rdzeniowych. Wszystkie nerwy rdzeniowe są mieszane, z kolei spośród nerwów czaszkowych trzy są czuciowe, cztery ruchowe, a pozostałe czuciowo-ruchowe. Z racji na funkcje wyróżnia się somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

Czym jest Obwodowy układ nerwowy znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .