oddychanie co to jest
Przyczyny Oddychanie objawy. Leczenie w procesie oddychania wyzwalają energię zawartą w.

Czy przydatne?

Definicja Oddychanie

Co to jest: Bakterie, podobnie jak inne organizmy, w procesie oddychania wyzwalają energię zawartą w rozkładanych związkach organicznych. Dla niektórych źródłem energii są redukowane poprzez nie substancje mineralne (na przykład azotany do azotu cząsteczkowego – tak zwany denitryfikacja, albo siarczany do siarki pierwiastkowej). Z racji na sposób oddychania wyróżnia się:– bakterie tlenowe (aeroby) – wykorzystują tlen jako akceptor wodoru;– bakterie beztlenowe (anaeroby) – wykorzystują jako akceptor wodoru związek organiczny (bakterie fermentujące, ((na przykład mlekowe, masłowe) albo substancje mineralne ( (((na przykład bakterie denitryfikacyjne, siarczanowe, metanogenne). Z racji na tolerancję na obecność albo brak tlenu wyróżnia się: Aeroby obowiązkowe Aeroby fakultatywne Anaeroby fakultatywne Anaeroby obowiązkowe oddychają tlenowo przy braku tlenu oddychają w sposób beztlenowy oddychają beztlenowo, lecz tolerują obecność tlenu oddychają beztlenowo, a w obecności tlenu giną ( ((((na przykład sinice, znaczna część bakterii saprofitycznych i chemoautotrofów ( (((((na przykład sporo bakterii heterotroficznych, między innymi denitryfikacyjne ( ((((((na przykład bakterie mlekowe, masłowe, część bakterii pasożytniczych większość bakterii purpurowych i zielonych, bakterie siarczanowe i metanogenne, część bakterii pasożytniczych Zapamiętaj Fermentacja to rodzaj oddychania beztlenowego, w czasie którego ostatecznym akceptorem (biorcą) wodoru jest związek organiczny, a nie tlen (jak w oddychaniu tlenowym).

Czym jest Oddychanie znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .