odporność swota co to jest
Przyczyny Swoista Odporność objawy. Leczenie drugą linię obrony. W tego typu odporności odpowiedź.

Czy przydatne?

Definicja Swoista Odporność

Co to jest: Odporność swoista jest nabyta i stanowi drugą linię obrony. W tego typu odporności odpowiedź immunologiczna skierowana jest przeciwko określonemu rodzajowi antygenu, co uwarunkowane jest wcześniejszym kontaktem z tym antygenem i wytworzeniem o nim pamięci immunologicznej. Odporność swoista obejmuje odporność komórkową i humoralną. W odporności tej współdziałają ze sobą neutrofile, makrofagi, limfocyty B i T. Komórki te powstają u większości kręgowców w szpiku kostnym, nie mniej jednak limfocyty T nabywają potem własną specyficzność w grasicy, a limfocyty B w szpiku kostnym. Limfocyty B i T mają w błonie komórkowej charakterystyczne dla każdej z osobna grupy antygeny i przeciwciała. W odpowiedzi swoistej biorą udział różne limfocyty:– limfocyty T cytotoksyczne (Tc) – zabijają komórki rozpoznawane jako obce;– limfocyty T pomocnicze (Th) – wspomagają odpowiedź typu komórkowego i humoralnego przez bezpośredni kontakt i wydzielanie cytokin pobudzających limfocyty B, Tc i makrofagi;– limfocyty B – produkują przeciwciała, które swoiście wiążą konkretne antygeny;– komórki pamięci immunologicznej to mała grupa limfocytów B i T, które pozostają w organizmie po ustaniu działania antygenu, przechowując jego „obraz”.– W odpowiedzi swoistej uczestniczą także makrofagi pobudzone poprzez limfocyty Th do fagocytozy antygenów i ich nosicieli, na przykład bakterii.– limfocyty T supresorowe (Ts) – hamują aktywności pobudzonych lipidów B i T po zakończeniu reakcji immunologicznej, wybrane z nich wydzielają cytokiny.

Czym jest Odporność swoista znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .