pobudliwość oraz koordynacja co to jest
Przyczyny Pobudliwość oraz koordynacja procesów życiowych objawy. Leczenie wymaga utrzymania stanu.

Czy przydatne?

Definicja Pobudliwość oraz koordynacja procesów życiowych

Co to jest: Poprawne funkcjonowanie organizmu wymaga utrzymania stanu równowagi w środowisku wewnętrznym, co wyraża się stałością jego składu i warunków w nim panujących. Stan taki, zwany homeostazą, przejawia się w optymalnym dla organizmu przebiegu mechanizmów metabolicznych, dostosowanych do jego potrzeb i stanu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Nadrzędną rolę w utrzymaniu homeostazy odgrywają układy – nerwowy i hormonalny, które ściśle ze sobą współpracują. Koordynacja mechanizmów życiowych wymaga odebrania informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu za pośrednictwem receptorów, integracji otrzymanych sygnałów poprzez układ nerwowo-hormonalny i przekazania odpowiedzi do narządów wykonawczych, a więc efektorów. Przesyłanie informacji dzieje się przez sygnały elektryczne i chemiczne i jest możliwe dzięki pobudliwości komórek. Komórki pobudliwe, którymi są komórki nerwowe i mięśniowe, mogą reagować na bodźce zmianami potencjału błonowego, gdyż tylko one, prócz utrzymywania potencjału spoczynkowego, są zdolne do krótkotrwałej zmiany potencjału błonowego, określanego jako potencjał czynnościowy.

Czym jest Pobudliwość oraz koordynacja znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .