porosty co to jest
Przyczyny Porosty objawy. Leczenie umiejętności współżycia z glonami uzyskały nowe możliwości.

Czy przydatne?

Definicja Porosty

Co to jest: Porosty to grupa grzybów, które dzięki umiejętności współżycia z glonami uzyskały nowe możliwości życiowe. Stąd porosty traktowane są jako grupa ekologiczna, a nie zaznaczona na zasadzie pokrewieństwa. Porosty są organizmami plechowymi, nie mniej jednak komórki grzyba i glonów mogą być ułożone bezwładnie (plecha homeomeryczna) albo warstwami (plecha heteromeryczna). Budujące plechę grzyby to raczej workowce, czasem podstawczaki. Z kolei glony są przedstawicielami sinic albo zielenic. Symbioza grzybów z glonami ma charakter helotyzmu– organizmem dominującym jest grzyb. Na podstawie budowy i kształtu plechy porostu wyróżnia się trzy kluczowe formy morfologiczne porostów:– skorupiaste (plecha ściśle przylega do podłoża – na przykład u misecznicy brązowej, wzorca geograficznego);– listkowate (plecha płatowata, lekko odstająca od podłoża – na przykład u płucnicy islandziej),– krzaczkowate (plecha porozgałęziana – na przykład u chrobotka reniferowego). Porosty rozmnażają się bezpłciowo poprzez urwistki. Porosty występują we wszystkich środowiskach, gdzie zajmują siedliska najuboższe. Mają gdyż duże umiejętności przetrwania w bardzo trudnych warunkach, stąd zaliczane są do organizmów pionierskich, które pełnią istotną funkcję glebotwórczą. Równocześnie są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza (w szczególności zwiększoną liczba związków siarki). Tę cecha porostów wykorzystuje się do badania stopnia skażenia środowiska, tworząc tak zwany skale porostowe, gdzie porosty traktowane są jako bioindykatory. W najwyższym stopniu wrażliwe na zanieczyszczenia są porosty krzaczkowate, najmniej skorupiaste, nie mniej jednak skutkiem wysokiego skażenia jest stworzenie tak zwany pustyni porostowej. Z racji na umiejętność pochłaniania poprzez plechy dużej ilości wody, porosty uczestniczą w regulacji wilgotności środowiska. Ponadto stanowią pokarm dla wielu zwierząt ( na przykład chrobotki). Są używane poprzez człowieka (ziołolecznictwo, produkcja barwników naturalnych). Zapamiętaj Znaczenie porostów:– są organizmami pionierskimi; – uczestniczą w tworzeniu próchnicy; – regulują wilgotność w środowisku; – stanowią pokarm dla zwierząt;– są bioindykatorami czystości środowiska;– używane są w ziołolecznictwie i do produkcji barwników.

Czym jest Porosty znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .