równowaga ekologiczna co to jest
Przyczyny Ekologiczna Równowaga objawy. Leczenie do wyrównania różnych zakłóceń, uwarunkowanych.

Czy przydatne?

Definicja Ekologiczna Równowaga

Co to jest: Ustabilizowany ekosystem ma umiejętność do wyrównania różnych zakłóceń, uwarunkowanych jego otwartym charakterem, zmianami czynników środowiskowych albo działalnością człowieka. Stan równowagi wewnętrznej ekosystemu nosi nazwę homeostazy. Cechuje ją równowaga w stosunkach pomiędzy populacjami (ilościowych i jakościowych), przejawiająca się sporą różnorodnością biologiczną, niezakłócony przepływ energii i obieg materii, dzięki rozbudowanej sieci pokarmowej, i dostosowanie produkcji całkowitej do konkretnych warunków siedliskowych. Stabilizacja mechanizmów zachodzących w ekosystemie dzieje się stopniowo w trakcie postępującej sukcesji, której końcowym etapem jest stadium klimaksu. Charakteryzuje się ono największą trwałością i odpornością na zakłócenia, gdyż bogaty skład gatunkowy sprawia, że nadmierny przyrost liczebności jednego gatunku jest redukowany poprzez jego naturalnych wrogów. Biocenoza ma zatem umiejętność do samoregulacji. Uszkodzenie struktury ekologicznej mechanizmu (na przykład troficznej, konkurencyjnej), najczęściej w efekcie zmian warunków środowiskowych, prowadzi do załamania homeostazy, a w konsekwencji do katastrofy ekologicznej układu.

Czym jest Równowaga ekologiczna znaczenie w słowniku Objawy i skutki R .