tkanka nerwowa co to jest
Przyczyny Nerwowa Tkanka objawy. Leczenie komórek nerwowych (neuronów), które odbierają, przewodzą.

Czy przydatne?

Definicja Nerwowa Tkanka

Co to jest: Pochodzi z ektodermy. Zbudowana jest z komórek nerwowych (neuronów), które odbierają, przewodzą i przekazują bodźce w formie przesuwających się wzdłuż komórki zmian potencjału elektrycznego. Neuronom towarzyszą komórki glejowe. Pełnią one funkcje ochronne i uczestniczą w odżywianiu neuronów. Wybrane mają umiejętność do fagocytozy. Pomiędzy neuronami mogą występować pewne różnice w wyglądzie dotyczące liczby i rozmieszczenia wypustek. Każdy jednak neuron zbudowany jest z ciała komórki (perikarionu) i dwóch rodzajów wypustek nerwowych: dendrytów i neurytu (aksonu). Ciało komórkowe zawiera jądro otoczone cytoplazmą. Dendryty są na ogół krótkie i rozgałęzione. Przewodzą impulsy w kierunku do ciała komórki. Neuryt, a więc akson, jest jeden, długi (nawet do 1 m), rozgałęziony w końcowej części. Przewodzi impulsy od ciała komórki do innego neuronu albo do efektora komórki wykonawczej: mięśniowej albo gruczołowej. Komórka nerwowa Pod względem czynnościowym neurony dzieli się na:– czuciowe (dośrodkowe), biegnące od receptora,– ruchowe (odśrodkowe), biegnące do efektora,– kojarzeniowe (pośredniczące), występujące między neuronami czuciowymi a ruchowymi. Przekazywanie impulsów nerwowych z jednej komórki nerwowej do drugiej dzieje się poprzez synapsy, które stanowią wyspecjalizowane połączenia międzykomórkowe. Gdy impuls nerwowy dotrze do zakończeń aksonu, drażni pęcherzyki presynaptyczne, które wydzielają neuroprzekaźnik (na przykład adrenalinę, acetylocholinę, noradrenalinę). Substancja ta zostaje uwolniona do szczeliny synaptycznej i drażni receptory na błonie postsynaptycznej. Wyzwala w ten sposób impuls nerwowy w następnym neuronie albo następuje pobudzenie do reakcji komórki mięśniowej, względnie gruczołowej. Z racji na sposób przekazywania impulsu nerwowego wyróżnia się dwa typy synaps:– chemiczne – przekazanie sygnału dzieje się przez wydzielanie do szczeliny synaptycznej substancji chemicznej, zwanej neuroprzekaźnikiem;– elektryczne – impuls elektryczny przeskakuje z jednego neuronu na drugi, co uwarunkowane jest bardzo małą szerokością szczeliny synaptycznej. Synapsa chemiczna Z racji na połączenie neuronu z inną komórką za pośrednictwem synapsy wyróżnia się synapsy:– nerwowo-nerwowe,– nerwowo-mięśniowe,– nerwowo-gruczołowe. W celu powiększenia szybkości przewodzenia impulsów aksony u większości komórek nerwowych otoczone są specjalnymi osłonkami.Stąd także wyróżnia się kilka rodzajów włókien nerwowych:– Włókna nagie – są pozbawione osłonek, przewodzą wolno.– Włókna jednoosłonkowe – otoczone są poprzez jedną osłonkę, przewodzą szybciej.– Włókna bezrdzenne, otoczone są osłonką komórkową utworzoną poprzez owinięte wokół włókien komórki glejowe zwane lemocytami (rodzaj komórek Schwauna).– Włókna rdzenne, otoczone są różnymi warstwami mieliny (zawiera między innymi sfingolipidy), będącej produktem komórek glejowych, zwanych mielocytami (rodzaj komórek Schwauna).– Włókna dwuosłonkowe, otoczone są zarówno osłonką mielinową, jak i komórkową. Przewodzą one impulsy bardzo szybko (nawet do 120 m/s). W miejscu, gdzie komórki osłaniające akson stykają się ze sobą, występują przewężenia Ranviera. Ciała komórek nerwowych i włókna nerwowe regularnie skupiają się w większe struktury. Neurony Układ ośrodkowy Układ obwodowy mózgowie rdzeń kręgowy skupienia ciał komórek nerwowych kora (istota szara) tak zwany słupy (istota szara) zwoje nerwowe skupienia włókien nerwowych drogi nerwowe (istota biała) tak zwany sznury (istota biała) nerwy (pęczki równoległych włókien nerwowych), sploty (włókna biegną w różnych kierunkach) Zapamiętaj Cytoplazma w wypustkach nerwowych zawiera rozbudowany cytoszkielet, utworzony poprzez mikrotubule i filamenty pośrednie,tworzące tak zwany neurofilamenty. Prędkość przepływu impulsu nerwowego zależy od: • obecności osłonek pełniących funkcję izolatora elektrycznego, • dużej średnicy aksonu otoczonego osłonkami, zapewniającej mały opór elektryczny, • skokowego przewodzenia impulsów nerwowych w neuronach otoczonych osłonkami mielinowymi od jednego przewężenia Ranviera do drugiego.

Czym jest Tkanka nerwowa znaczenie w słowniku Objawy i skutki T .