tkanka okrywająca co to jest
Przyczyny Okrywająca Tkanka objawy. Leczenie niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych i.

Czy przydatne?

Definicja Okrywająca Tkanka

Co to jest: Tkanka okrywająca chroni roślinę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych i nadmiernym parowaniem wody, zapewniając jednocześnie roślinie kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Wyróżnia się tkankę okrywającą pierwotną (skórkę) i wtórną (korek). – Skórka występuje na młodych organach roślinnych. Utworzona jest z jednej warstwy komórek. Różnice w budowie skórki uwarunkowane są warunkami życia rośliny i funkcją organu, który skórka pokrywa. Wytwory skórki Epiderma pokrywa nadziemne organy pędu. Złożona jest z komórek o pogrubionej ścianie zewnętrznej zawierającej kutynę, która jeśli występuje na powierzchni tworzy warstwę zwaną kutykulą, czasem dodatkowo pokrytą woskiem. Komórki epidermy na ogół nie zawierają chloroplastów, z wyjątkiem komórek tworzących aparaty szparkowe. Wytworami epidermy są aparaty szparkowe, włoski i kolce. Aparaty szparkowe umożliwiają wymianę gazową i wyparowywanie wody (transpirację). Typowy aparat szparkowy złożona jest z dwóch komórek szparkowych, przylegających do przestworu komórkowego zwanego szparką. Powiększenie turgoru w efekcie napływu wody do komórek szparkowych skutkuje zmianę ich kształtu, czego efektem jest zwiększenie szparki. Skórka może być pokryta jedno- albo wielokomórkowymi włoskami. Z racji na pełnione funkcje wyróżnia się włoski czepne, parzące, wydzielnicze. Włoski mogą także zabezpieczać roślinę przed nadmierną transpiracją, tworząc gęstą powłokę zwaną kutnerem, lub odwrotnie – służyć do pobierania wody(u tropikalnych epifitów). Kolce, zwane także cierniami liściowymi,pełnią funkcje ochronne, na przykład u róży. Łatwo je oderwać, w przeciwieństwie od cierni łodygowych. Natężenie światła i wilgotność gleby i powietrza mają wpływ na grubość ścian komórek epidermy, wykształcenie kutykuli, liczbę i rozmieszczenie szparek, występowanie włosków. Ryzoderma pokrywająca korzenie zbudowana jest z komórek o cienkich ścianach, poprzez które roślina łatwo pobiera z gleby wodę razem z solami mineralnymi. Powiększenie powierzchni wchłaniania umożliwiają komórki ryzodermy przekształcone we włośniki. – Korek powstaje na starszych częściach organów roślin z powodu działalności fellogenu. Chroni roślinę przed utratą wody i wahaniami temperatury. Zbudowany jest z wielu warstw martwych komórek, pokrytych suberyną, które ściśle przylegają do siebie. W niektórych miejscach korka występują przetchlinki, umożliwiające wymianę gazową i kontakt ze środowiskiem. Budowa korka i przetchlinki (wg Biologia 1, Wyd. Operon, 2004)

Czym jest Tkanka okrywająca znaczenie w słowniku Objawy i skutki T .