tkanka poprzecznie prążkowana co to jest
Przyczyny Tkanka poprzecznie prążkowana objawy. Leczenie szkieletowa zbudowana jest z długich.

Czy przydatne?

Definicja Tkanka poprzecznie prążkowana

Co to jest: Tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa zbudowana jest z długich wielojądrowych komórek (syncytiów), powstających z powodu zlania się w rozwoju zarodkowym jednojądrowych komórek zwanych mioblastami. We włóknach mięśniowych występują białka: aktyna i miozyna, które tworzą filamenty (włókienka). W skład cienkich filamentów wchodzi aktyna. W filamentach grubych znajduje się miozyna. Filamenty te łączą się w miofibryle (włókienka kurczliwe), które ułożone są często we włóknach mięśniowych, co uwidocznia się w mikroskopie w formie poprzecznego prążkowania. Wypełniają one wnętrze włókna, z kolei bardzo liczne jądra znajdują się przy błonie komórkowej. W cytoplazmie, zwanej tutaj sarkoplazmą, znajduje się mioglobina (mięśniowy odpowiednik hemoglobiny), wiążąca zapas tlenu. Liczne są także mitochondria, gdzie w czasie oddychania tlenowego wyzwala się energia potrzebna do wykonania skurczu. Materiałem zapasowym jest glikogen. Wzajemne przesuwanie się filamentów skutkuje w konsekwencji skurcz mięśni. W razie tkanki poprzecznie prążkowanej skurcz jest szybki, krótkotrwały, zależny od woli. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca zbudowana jest z włókien mięśniowych zawierających jedno albo dwa centralnie położone jądra. Włókna wykazują poprzeczne prążkowanie i są widlasto rozgałęzione, dzięki czemu tworzą przestrzenną sieć. W miejscach połączeń włókien zwanych wstawkami liczne połączenia międzykomórkowe umożliwiają zespolenie włókien mięśnia sercowego w funkcjonalną całość. Włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane serca kurczą się niezależnie od woli. Skurcz jest dłuższy niż włókien mięśni szkieletowych, rytmiczny.

Czym jest Tkanka poprzecznie prążkowana znaczenie w słowniku Objawy i skutki T .