woda co to jest
Przyczyny Woda objawy. Leczenie takiej budowie cząsteczki H2O mogą przyciągać się nawzajem albo.

Czy przydatne?

Definicja Woda

Co to jest: Cząsteczka wody jest dipolem. Dzięki takiej budowie cząsteczki H2O mogą przyciągać się nawzajem albo oddziaływać na cząsteczki innych substancji, wytwarzając wiązania wodorowe (mechanizmyhydratacji, asocjacji, dysocjacji).Budowa polarna cząsteczki wody skutkuje, że woda:– stanowi środowisko, gdzie zachodzi większość mechanizmów biochemicznych;– jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu elektrolitów i nieelektrolitów, z którymi tworzy roztwory właściwe i koloidalne;– transportuje różne substancje: składniki odżywcze, metabolity, substancje biologicznie czynne;– warunkuje turgor komórek poprzez utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego;– ma wysokie napięcie powierzchniowe i sporą kohezję (siły spójności) pomiędzy cząsteczkami, co ma znaczenie na przykład przy tworzeniu błon komórkowych, pobieraniu i transporcie wody poprzez rośliny;– dzięki dużej pojemności cieplnej pełni funkcję termoregulacyjną;– w czasie zamarzania, dzięki umiejętności cząsteczek wody do asocjacji, tworzy się warstwa lodu na powierzchni zbiorników wody, co umożliwia przeżycie żyjącym w wodzie organizmom.Woda uczestniczy także w wielu reakcjach chemicznych jako substrat (reakcje hydrolizy, fotosynteza) albo wytwór (mechanizm oddychania wewnątrzkomórkowego, reakcje estryfikacji). Zawartość wody w organizmach średnio wynosi 65-75% i zależy od intensywności mechanizmów metabolicznych i środowiska życia, na przykład w plechach glonów dochodzi do 98%, w liściach waha się od 50-97%, w nasionach wynosi ok. 10%, kościach– 20%, mięśniach – 75%, mózgu – 80%, osoczu krwi – 90%.

Czym jest Woda znaczenie w słowniku Objawy i skutki W .