nieinwazyjne badania co to jest
Objawy Nieinwazyjne badania przyczyny. Leczenie możliwości w dziedzinie diagnostyki prenatalnej.

Czy przydatne?

Co znaczy Nieinwazyjne badania prenatalne - bezpieczne dla matki i dziecka

Definicja z ang. Non-invasive prenatal testing - safe for mother and child, z niem. Nicht-invasive Pränataldiagnostik - sicher für Mutter und Kind.

Co to znaczy: Współczesna medycyna daje kobietom w ciąży nieznane dotąd możliwości w dziedzinie diagnostyki prenatalnej. Nieinwazyjne badania najnowszej generacji pozwalają przyszłej mamie ocenić ryzyko wystąpienia niektórych wad wrodzonych u jej dziecka. Każda kobieta w ciąży przygotowuje się na przyjście na świat swojego dziecka, między innymi wykonując rutynowe badania USG. Te jednak nie zawsze ujawniają prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych i wielu chorób uwarunkowanych genetycznie, takich jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, które wiążą się z upośledzeniem umysłowym i fizycznym i wysoką śmiertelnością. Teraz przyszła mama może wykonać zupełnie bezinwazyjne badania prenatalne oceniające to ryzyko. Dostępne aktualnie w naszym państwie badania sprawdzają prawdopodobieństwo wystąpienia aberracji chromosomowej, a więc zaburzeń polegających na zmianie struktury albo liczby chromosomów. Jednym z typów takiej mutacji jest trisomia (pojawienie się trzeciego chromosomu w parze), której najpowszechniejszymi typami są zespół Downa i zespół Edwardsa. Nowoczesne testy biochemiczne i ultrasonograficzne są najczulszymi i najwcześniej wykonywanymi badaniami. Pozwalają na ocenę ryzyka zaburzeń już w pierwszym trymestrze ciąży z ponad 90% wykrywalnością (95% dla zespołu Downa). Ponadto są kompletnie bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Wg Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dotyczących Postępowania w Zakresie Diagnostyki Prenatalnej i Programu Profilaktyki Prenatalnej Narodowego Funduszu Zdrowia, badania prenatalne wykonywane są wg zaleceń brytyjskiej The Fetal Medicine Foundation (FMF). To jest organizacja charytatywna prowadząca badania i edukację w dziedzinie medycyny prenatalnej na całym świecie. - Obowiązki opracowane poprzez prof. Kyprosa H. Nicolaidesa dla FMF to światowy standard w badaniach przesiewowych. Zawierają między innymi algorytm postępowania, niezbędne kwalifikacje, którym musi odznaczać się personel i wskazują certyfikowany sprzęt do przeprowadzania analizy biochemicznej. Jednym z nich jest aparat KRYPTOR, który wykorzystujemy w naszych laboratoriach, z racji na sposobność wykonywania badań z sporą dokładnością i wysokim stopniem powtarzalności. . Inną, dostępną sposobem, służącą do nieinwazyjnego określania ryzyka genetycznych wad płodu, jest PRISCA 4. Badanie to również wymaga wykonania USG i testów z krwi. Co ważne, testy biochemiczne są zupełnie bezpieczne, gdyż wykonuje się je na podstawie próbki krwi pobranej od pacjentki – mówi Michał Meller z Sieci Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA. Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna opiera się na koncepcji badań przesiewowych, które wykonuje się u osób nieposiadających symptomów choroby w celu jej wczesnego wykrycia. Jak wynika z badań Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wiek kobiety (powyżej 35. roku życia) nie jest aż tak silnym czynnikiem determinującym wystąpienie zaburzeń, jak wcześniej uważano. Współcześnie lekarze kładą szczególny nacisk na popularyzację nieinwazyjnych badań prenatalnych u wszystkich kobiet spodziewających się dziecka. Więcej informacji: www.diag.pl.   Tagi: klinika ginekologiczna, klinika położnicza

Czym jest Nieinwazyjne badania znaczenie w słowniku Leczenie i skutki N .