starszych osób wymagających co to jest
Objawy jest 800 tys. starszych osób przyczyny. Leczenie wymagających stałej opieki i będzie ich.

Czy przydatne?

Co znaczy W Polsce jest 800 tys. starszych osób wymagających stałej opieki

Definicja z ang. In Poland there are 800 thousand. elderly people requiring constant care, z niem. In Polen gibt es 800.000. ältere Menschen erfordert ständige Pflege.

Co to znaczy: W Polsce jest już 800 tys. niesamodzielnych starszych osób wymagających stałej opieki i będzie ich coraz więcej. Po 65. roku życia jest już 5 mln Polaków, a w wieku ponad 80 lat - 1,3 mln osób - podano w środę w czasie Forum III Wieku "Polska Starość" w Warszawie. Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysław Augustyn (PO) przytoczył badania, z których wynika, iż co druga starsza osoba będzie niesprawna poprzez przynajmniej trzy miesiące w ostatnim okresie swego życia. "by poradzić sobie z tym wyzwaniem, konieczne jest wprowadzenie spójnego mechanizmu opieki długoterminowej i racjonalizacja wydatków" - podkreślił. Dodał, iż na opiekę długoterminową przeznacza się od 10 mld zł do 13 mld zł rocznie, nie licząc środków, które pochodzą z prywatnej kieszeni. Jedynie w latach 2006-2008 powiązane z tym koszty z budżetu wzrosły o 35 procent, a mimo to nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb. Jednym z powodów jest nieodpowiednia dystrybucja pieniędzy. Wszyscy emeryci po 75. roku życia mogą otrzymać bonus pielęgnacyjny, lecz tylko 15 procent,, z nich to osoby niedołężne, które w najwyższym stopniu takiego wsparcia potrzebują. Ma to zmienić projekt przewidujący całkowitą przebudowę opieki długoterminowej, przygotowywany poprzez grupę posłów, senatorów i ekspertów. Przewiduje on między innymi wprowadzenie czeków - jako promesy płatności za świadczenia opiekuńcze. "Czeki na starość" mają zmienić negatywną i zbyt kosztowną strukturę opieki nad osobami niesamodzielnymi. "Dziś najwięcej środków przeznacza się na domy opiekuńcze i opiekę dzienną, a najmniej na opiekę domową. w czasie gdy powinno być odwrotnie" - powiedział Augustyn. Czekami będzie można między innymi opłacić opiekuna, który w domu zajmie się obłożnie chorym krewnym. "Trzeba tylko je tak wprowadzić, aby jedynym ich skutkiem nie był wzrost cen usług pielęgnacyjnych, jak to się zdarzyło w innych państwach, ponieważ wtedy nikt takiej pomocy nie odczuje" - podkreślił senator. Augustyn jest przekonany, iż projekt opieki długoterminowej, jakiej wymagają niesamodzielne starsze osoby, będzie gotowy najpóźniej do połowy października 2011 r. Jego zdaniem, w przyszłości środki z budżetu na opiekę długoterminową raczej nie będą wystarczające. W latach 2020-2025 prawdopodobnie niezbędne będzie wprowadzenie ubezpieczeń opiekuńczych - dodał. Wiceszefowa sejmowej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (PO) uważa, iż konieczna jest nowa polityka trzeciego wieku i kształcenie kadr medycznych i opiekunów. "Inaczej nie sprostamy wyzwaniom, jakie stawia przed nami gwałtowne starzenie się naszego społeczeństwa" - podkreśliła. Wg prognozy Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), w 2060 r. połowa polskiego społeczeństwa będzie miała ponad 50 lat. Będziemy jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. W ślad za tym zwiększą się wydatki opieki nad ludźmi starszymi. Wg najnowszego, opublikowanego w środę raportu OECD, do 2050 r. w państwach uprzemysłowionych wzrosną one aż trzykrotnie. "Forum III Wieku +Polska Starość+ ma stać się platformą współpracy między ekspertami, instytucjami rządowymi i samorządowymi, a również sektorem prywatnym i mediami" - powiedziała prezes Fundacji Nowe Perspektywy Iga Niewiadomska. Dodała, iż chodzi nie tylko o poprawę opieki nad osobami niedołężnymi, istotne jest także przełamanie barier i zmiana metody postrzegania osób starszych w Polsce. PAP - Nauka w Polsce zbw/ krf/ gma/ www.naukawpolsce.pl

Czym jest jest 800 tys. starszych osób znaczenie w słowniku Leczenie i skutki W .