wapń zagrożeniem osób chorych co to jest
Objawy zagrożeniem dla osób chorych przyczyny. Leczenie bardzo niebezpieczny dla pacjentów z.

Czy przydatne?

Co znaczy Wapń zagrożeniem dla osób chorych na przewlekłą chorobę nerek

Definicja z ang. Calcium threat for people with chronic kidney disease, z niem. Calcium Bedrohung für Menschen mit chronischer Nierenerkrankung.

Co to znaczy: Wapń tak istotny w gospodarce mineralnej organizmu może być bardzo niebezpieczny dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Polscy specjaliści i organizacje pacjentów chcą zwiększyć świadomość ryzyka spożywania zbyt dużej ilości wapnia poprzez osoby chore na przewlekłą chorobę nerek (PChN). Wapń i fosforany to związki mineralne, które utrzymują kości, zęby i naczynia krwionośne w zdrowiu. Osoby chore na przewlekłą chorobę nerek, u których filtracja nerkowa nie usuwa zbytecznych fosforanów muszą jednak uważnie dbać o odpowiedni poziom stężenia zarówno fosforanów jak i wapnia, gdyż związki te mogą powodować wystąpienie poważnych problemów kardiologicznych. „Na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi 600 mln ludzi na świecie i ponad 4 mln w Polsce” – powiedział Prof. Bolesław Rutkowski, Krajowy Konsultant Medyczny w zakresie Nefrologii. „Polscy pacjenci z przewlekłą chorobą nerek narażają się na poważne powikłania kardiologiczne spożywając zbyt duże ilości wapnia. Wedle najnowszymi zaleceniami National Kidney Foundation pacjenci z PChN nie powinni spożywać więcej niż 2g wapnia na dzień, a jeżeli pacjent przyjmuje leki wiążące fosforany na bazie wapnia, dawka dzienna nie powinna przekroczyć 1,5g”. Polscy pacjenci nie zawsze są świadomi, iż suplementy wapnia, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom fosforanów we krwi, mogą wywołać problemy kardiologiczne. „Niewielu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wie, iż nadwyżki wapnia mogą prowadzić do zwapnień pozaszkieletowych, a więc łączyć się w twarde złogi w organizmie, które osadzają się w sercu, naczyniach krwionośnych i innych tkankach miękkich” – powiedziała Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Zwapnienia (kalcyfikacja) mogą postępować szczególnie szybko u osób dializowanych, które mają zbyt wysoki poziom fosforanów. W Polsce to jest ok. 13 500 takich pacjentów. „Część pacjentów nie toleruje powszechnie stosowanych preparatów wapniowych, co może wywołać nadmiar wapnia, a w konsekwencji zwapnienie tkanek miękkich naczyń krwionośnych. Dla tej części chorych, którzy w przyszłości będą wymagać przeszczepienia nerki, może to oznaczać, iż operacja nie będzie możliwa wskutek postępujących powikłań kardiologicznych” – powiedział prof. Rutkowski. Z tego powodu polscy specjaliści i organizacje pacjentów postanowiły zwiększyć świadomość ryzyka spożywania zbyt dużej ilości wapnia poprzez osoby chore na przewlekłą chorobę nerek. „Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i powiązane z nimi zaburzenia układu kostnego i zwapnienia pozaszkieletowe stanowią jedną z ważniejszych przyczyn zwiększonej chorobowości i śmiertelności pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Postęp, jaki dokonał się w zakresie leczenia osób z PChN określa potrzebę dostosowania zasad leczenia polskich pacjentów do najnowszych rekomendacji międzynarodowych”– powiedział prof. Rutkowski. Zalecenia komitetu Kidney Disease: Improving Global Outcomes w Polsce 28 kwietnia 2010 roku w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone najnowszym zaleceniom komitetu Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), ciała działającego we wspólnych z National Kidney Foundation i International Society of Nephrology- instytucji o międzynarodowym uznaniu w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób nerek. W spotkaniu wezmą udział Prof. Bolesław Rutkowski, Krajowy Konsultant Medyczny w zakresie Nefrologii, Prof. Andrzej Więcek, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Prof. Juergen Bommer, reprezentant Uniwersytetu w Heidelbergu, Lekarz Csaba Bereczki, reprezentant Uniwersytetu w Szeged, Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznej i przedsiębiorstwa Cornerstone, niezależnej agencji oceny technologii medycznych. Na spotkanie zaproszeni będą nefrologowie z województwa mazowieckiego i przedstawiciele medycznej prasy branżowej. Konferencja będzie idealną okazją do dyskusji na temat dostosowania leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w Polsce do zaleceń KDIGO. Źródło: PR  

Czym jest zagrożeniem dla osób chorych znaczenie w słowniku Leczenie i skutki W .