przynosowych zatok zapalenie co to jest
Objawy Zapalenie zatok przynosowych przyczyny. Leczenie zdrowotnym. Szacuje się, iż rocznie choruje.

Czy przydatne?

Co znaczy Zapalenie zatok przynosowych

Definicja z ang. Sinusitis, z niem. Nebenhöhlenentzündung.

Co to znaczy: Zapalenie zatok przynosowych jest bardzo częstym problemem zdrowotnym. Szacuje się, iż rocznie choruje na nie przynajmniej 10-15% populacji, czyli w Polsce ok. 4 miliony osób. Rozwinięciu zapalenia zatok sprzyja czas jesienno-zimowy: choroba pojawia się regularnie po niewyleczonym przeziębieniu. U podstaw patomechanizmu zatok leżą nieprawidłowości w szerokości i drożności szczelin łączących zatoki przynosowe z jamami nosa i zaburzenia transportu śluzowo-rzęskowego powodowane poprzez suche powietrze i niską temperaturę. Przy zmniejszeniu wilgotności względnej do 50% ruchy rzęsek ustają po 10 min., a przy spadku do 30% już po 3-5 min. Dla ich prawidłowej pracy optymalną temperaturą wydychanego powietrza jest 18-37˚C. Przy temperaturze 7-12˚C rzęski nieruchomieją. Gęsty śluz razem z zanieczyszczeniami pokrywa grubą warstwą błonę śluzową nosa. Obrzęknięta śluzówka zamyka naturalne ujścia zatok, powodując zaleganie w nich wydzieliny i brak naturalnej wentylacji, zwiększając tym samym ryzyko stworzenia zapalenia zatok. Najczęstsze symptomy schorzenia to niedrożność nosa, gorączka, ból albo ucisk w rejonie twarzy i upośledzenie bądź utrata węchu. Najnowsze zalecenia1  dotyczące leczenia zapalenia zatok wskazują na konieczność postępowania objawowego bez antybiotykoterapii w pierwszym okresie choroby ( poprzez 5-10 dni), kiedy symptomy są łagodne i umiarkowane. Leczenie skupia się na usunięciu w najwyższym stopniu dokuczliwych symptomów między innymi na zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej nosa i zatok, co poprawia oddychanie ( poprzez nos, warunkuje przywrócenie drożności ujścia zatok do jamy nosowej i umożliwia odpływ wydzieliny z zatok. Ważnym elementem terapii jest udrażnianie nosa roztworem wody morskiej, który w sposób fizjologiczny skutkuje pomniejszenie obrzęku i nawilżenie śluzówki nosa, minimalizuje gęstość wydzieliny zapalnej i pomaga w usunięciu jej zasychających „resztek”. Wykorzystywanie wody morskiej rekomendowane jest również wspomagająco w razie ciężkiego przebiegu zapalenia zatok (z koniecznością antybiotykoterapii) i w sytuacjach przewlekłych zapaleń zatok.   Skuteczność hipertonicznego roztworu wody morskiej została potwierdzona w badaniu klinicznym2 , w którym oceniano wpływ płukania nosa roztworem hipertonicznym i izotonicznym na parametry kliniczne (kaszel, wysięk i zaleganie wydzieliny w nosie) i radiologiczne zapalenia zatok przynosowych. Po 4 tygodniach leczenia stan pacjentów leczonych hipertonicznym roztworem wody morskiej znaczącą się poprawił. Zmniejszyły się zarówno symptomy kliniczne (kaszel o 56%, nasilenie wysięku i zaleganie wydzieliny w jamach nosa o 44%) jak i radiologiczne (o 67%). 1Wytske Fokkens, Valerie Lund, Joaquim Mullol on behalf of the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps group, EPOS 2007 2Shoseyov D. AT al., Treatment with hypertonic saline versus normal saline nasal wash of pediatric chronic sinusitis, J. Allergy Clin Immunol. 1998; 101(5):602-5 Źródło: PR Renata Olejowska, PR Division Manager, NEPENTES SA tel. 22 833 13 32, kom.: 0-609 596 889 e-mail: renata.olejowska@nepentes.pl

Czym jest Zapalenie zatok przynosowych znaczenie w słowniku Leczenie i skutki Z .