angiogram afagia aspiracja co to jest
Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego, Adenocarcinoma (Gruczolakorak), Artefakt.

Leczenie raka - słownik A

 • Co to jest Astenia Na raka Astenia - to niedobór albo brak siły, przejawia się spadkiem poziomu wydolności organizmu
 • Co to jest Angiogeneza Na raka Angiogeneza - angiogeneza to wieloetapowy mechanizm tworzenia nowych naczyń krwionośnych na bazie już istniejących
 • Co to jest Paracetamol Acetaminophen Na raka Acetaminophen- Paracetamol - lek przeciwbólowy, lek przeciwgorączkowy
 • Co to jest Antybiotyk Na raka zwalczania drobnoustrojów, raczej bakterii, które wywołują infekcje. Antybiotyki służące są do leczenia infekcji
 • Co to jest Ards Na raka ARDS - z angielskiego: adult respiratory distress syndrome – zespół niedomogi oddychania dorosłych
 • Co to jest Analgetyk Na raka Analgetyk - lek przeciwbólowy
 • Co to jest Adenoma Na raka Adenoma - zobacz Gruczolak (adenoma
 • Co to jest Arteria Na raka Arteria - zobacz Tętnica
 • Co to jest Nowotwór Anaplastyczny Na raka Anaplastyczny nowotwór - typ nowotworu kompletnie niezróżnicowanego, o bardzo wysokiej złośliwości.patrz także: Złośliwy nowotwór
 • Co to jest Aspiracja Na raka usuwanie płynu albo gazu z miejsc ich nagromadzenia się poprzez odessanie (odpowiednią strzykawką lub ssakiem
 • Co to jest Aglutynacja Na raka agglutinare – sklejać, spajać) lub odczyn zlepny – reakcja, z powodu której aglutynogen jest wiązany poprzez aglutyniny
 • Co to jest Alergia Na raka Alergia - nadwrażliwość (uczulenie) - nadmierna reakcja na substancję nieszkodliwą, powszechnie występującą w otoczeniu
 • Co to jest Arterioskleroza Na raka inaczej miażdżyca - choroba naczyń krwionośnych, która w największym stopniu oddziałuje na kondycję serca. Objawia się pomiędzy innymi
 • Co to jest AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome Na raka Syndrome) - zespół nabytego niedoboru odporności. AIDS to uszkodzenie układu immunologicznego i zwiększona podatność na infekcje
 • Co to jest Aml Na raka AML - zobacz AML -acute myelogenous leukemia
 • Co to jest Płodowy Rakowo Antygen Na raka Antygen rakowo-płodowy - zobacz Antygen karcinoembrionalny
 • Co to jest Apc Na raka APC - zobacz Geny supresorowe
 • Co to jest Adjuwant Na raka Adjuwant - zobacz Chemioterapia adjuwantowa
 • Co to jest Aneurysma Na raka poszerzeniem tętnicy wynikającym z osłabienia a więc uszkodzenia jej ściany. Najczęściej powstają w obrębie aorty
 • Co to jest Amniocentesis Na raka Amniocentesis - punkcja owodni poprzez ścianę brzuszną
 • Co to jest Aiha Na raka AIHA - zobacz Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (z angielskiego:AIHA
 • Co to jest Magnetycznego Rezonansu Angiografia Na raka angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego wykorzystywane do nieinwazyjnego obrazowania naczyń
 • Co to jest Arytmia Na raka Arytmia - nieprawidłowy rytm serca
 • Co to jest Atls Na raka ATLS - zobacz Zespół rozpadu guza
 • Co to jest Antyonkogeny Na raka Antyonkogeny - zobacz Geny supresorowe
 • Co to jest Antracykliny Na raka Antracykliny - antybiotyki antracyklinowe- grupa antybiotyków wykorzystywana jako leki przeciwnowotworowe
 • Co to jest Adenopatia Na raka Adenopatia - patologia gruczołów
 • Co to jest Antyemetyk Na raka przeciwwymiotny, podawany w celu zapobiegania bądź powstrzymania mdłości i wymiotów, a więc częstych efektów ubocznych chemioterapii
 • Co to jest Igłowa Aspiracja Na raka wykonania biopsji, którą stosuje się w celu pobrania komórek, do których trudno jest dotrzeć bronchoskopem (dot. raka płuca). Powtarzana
 • Co to jest Afp Fetoproteina Alfa Na raka wytwarzane między innymi poprzez wybrane guzy nowotworowe, na przykład raka wątroby, co ułatwia diagnostykę i monitorowanie przebiegu
 • Co to jest Apoptoza Na raka komórki – naturalny stan, który osiąga każda komórka, dlatego mechanizmowi usuwane są zużyte albo uszkodzone komórki
 • Co to jest Keratosis Actinic Na raka skóry. Zmiany skórne w rogowaceniu słonecznym (Actinic Keratoses (AKs) to szorstkie, łuszczące się plamy na skórze wywoływane nadmiernym
 • Co to jest Ablacja Na raka Ablacja - usuwanie, odcięcie, resekcja
 • Co to jest Antyoksydanty Na raka Antyoksydanty - zobacz Antyoxydanty
 • Co to jest Ataksja Na raka Ataksja - jest zaburzeniem ruchu polegającym na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Ruchy są nieprecyzyjne i niesprawne
 • Co to jest Alloupurinol Na raka Alloupurinol - lek obniżający zawartość kwasu moczowego we krwi i moczu
 • Co to jest Agranulocytoza Na raka szpik kostny nie wytwarza normalnej ilości białych krwinek, co może prowadzić do spadku odporności na infekcje. Występuje między innymi
 • Co to jest Angiografia Na raka polegające na podaniu kontrastu dożylnie bądź dotętniczo i ocenie naczyń krwionośnych. Służące w onkologii między innymi w ocenie ukrwienia
 • Co to jest Przydatki Adnexa Na raka Adnexa- przydatki - przydatki, termin stosowany raczej do określenia p. macicznych, jajników, jajowodów i więzadeł macicznych
 • Co to jest Antyoxydanty Na raka związki chemiczne ulegające łatwo utlenieniu , które w ten sposób mogą chronić przed utlenianiem (i destrukcją) inne, istotne związki
 • Co to jest Ascites Na raka Ascites - wodobrzusze. W onkologii: stan, gdzie wskutek rozległych przerzutów do błony otrzewnej w jamie brzusznej pojawia się wysięk płynu
 • Co to jest Akson Na raka nerwowego) odpowiedzialny za przekazywanie informacji z ciała komórki do następnych neuronów albo komórek efektorowych
 • Co to jest Brzuszna Aorta Na raka Aorta brzuszna - tętnica brzuszna
 • Co to jest Afp Na raka AFP - zobacz Alfa-fetoproteina (AFP
 • Co to jest Anoreksja Na raka Anoreksja - brak łaknienia. Symptom występujący między innymi w zaawansowanej postaci choroby nowotworowej
 • Co to jest Antygen Na raka posiada umiejętność pobudzenia układu odpornościowego organizmu do produkcji swoistego przeciwciała (immunogenność), a następnie reagowania
 • Co to jest Atenuacja Na raka otrzymywanie odmian patogenów (wirusów, grzybów, bakterii) o znacznie obniżonej umiejętności do wywoływania chorób
 • Co to jest Anastomoza Na raka Anastomoza - zespolenie- chirurgiczne, połączenie zdrowych obszarów tkanek po usunięciu chorej części
 • Co to jest Choroby Autoimmunologiczne Na raka na tym, iż układ odpornościowy wytwarza przeciwciała (immunoglobuliny) skierowane przeciwko własnym tkankom
 • Co to jest Łysienie Alopecia Na raka Alopecia- łysienie - utrata włosów (może dot. całego ciała- a. universalis)patrz także: Łysienie
 • Co to jest Asymptomatyczny Na raka Asymptomatyczny - nie posiadający objawów,bezobjawowy
 • Co to jest Amniocenteza Na raka Amniocenteza - zobacz Amniocentesis
 • Co to jest Łac Axilla Na raka Axilla (z łaciny:) - pacha, miejsce pod ramieniem albo dołem pachowym
 • Co to jest Klasyfikacja Annarbor Na raka AnnArbor Klasyfikacja - klasyfikacja stopnia zaawansowania ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych
 • Co to jest Alogeniczny przeszczep szpiku kostnego Na raka przeszczep szpiku albo komórek macierzystych od dawcy.patrz także: Przeszczep szpiku, Baza nowotworów: przeszczep szpiku
 • Co to jest Atrofia Na raka Atrofia - zanik
 • Co to jest Autologiczny przeszczep szpiku kostnego Na raka w czasie tego zabiegu szpik kostny pacjenta albo komórki macierzyste są mu wszczepiane po zakończeniu leczenia wysokimi dawkami
 • Co to jest Artrografia Na raka Artrografia - badanie radiologiczne stawu
 • Co to jest Acc Na raka ACC - zobacz Rak gruczołowo-torbielowaty
 • Co to jest Angioplastyka Na raka opierający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone albo zamknięte z powodu choroby (najczęściej miażdżycy). Wykonuje się
 • Co to jest Alkaloid Na raka Alkaloid - alkaloidy, związki chemiczne pochodzenia roślinnego ,służące m/in jako chemioterapeutyki w terapii przeciwnowotorowej
 • Co to jest AML -acute myelogenous leukemia Na raka choroba, w której szpik kostny produkuje białe krwinki nie posiadające umiejętności pełnienia właściwych sobie funkcji. Do objawów tego
 • Co to jest Anestetyk Na raka Anestetyk - lek do znieczulenia ogólnego. Wybrane z nich działają przede wszystkim nasennie
 • Co to jest ALL -acute lymphocytic leukaemia Na raka jest choroba, w której organizm wytwarza duże ilości nieprawidłowych limfocytów. Najczęściej jest diagnozowana u dzieci. Do objawów ostrej
 • Co to jest Absorpcja Na raka pochłanianie jedej substancji ( absorbant) poprzez drugą ( absorbent) w drodze procesu fizycznego, któremu może towarzyszyć reakcja
 • Co to jest Androgeny Na raka płciowe o budowie sterydowej, które są produkowane przede wszystkim poprzez organizm mężczyzn, w mniejszej ilości poprzez organizm kobiety
 • Co to jest Angiokardiografia Na raka to jest obrazowa sposób badania jam serca (wentrykulografia), aorty (aortografia) i naczyń wieńcowych serca (koronarografia) z użyciem
 • Co to jest Karcinoembrionalny Antygen Na raka wytwarzane między innymi poprzez komórki raka jelita grubego. Służy jako marker do diagnostyki tego nowotworu i do monitorowania przebiegu
 • Co to jest Leczenie Antyhistaminowe Na raka blokujące działanie histaminy, hormonu odgrywającego rolę w licznych procesach fizjologicznych, włączając w to stany zapalne
 • Co to jest ADCC (antibody-dependent cell cytotoxicity Na raka cytotoxicity) - cytotoksyczność zależna od przeciwciał, w skrócie ADCC (z angielskiego: Antibodies Dependent Cell Cytotoxicity), jest
 • Co to jest Androgeny Anty Na raka blokowania wydzielania męskich hormonów w organiźmie. Używane między innymi w leczeniu nowotworów prostaty
 • Co to jest Anemia Na raka niedostateczna liczba czerwonych krwinek (erytrocytów). Erytrocyty są istotne, gdyż transportują tlen z płuc do wszystkich innych komórek
 • Co to jest Kostnego Szpiku Ablacja Na raka przygotowawcze do przeszczepu zwane jest ablacją szpiku. Ma na celu zniszczenie własnego szpiku pacjenta i pozostałych komórek
 • Co to jest Artefakt Na raka pomiarach fizjologicznych i w diagnostyce, które nie zależy od zmian patologicznych lecz powstaje z przyczyn ubocznych, związanych z
 • Co to jest Gruczolakorak Adenocarcinoma Na raka jest rak pochodzenia gruczołowego- złośliwy nowotwór nabłonkowy, wywodzi się z nabłonka gruczołowego błon śluzowych i tkanki gruczołowej
 • Co to jest Kostnego Szpiku Aspiracja Na raka komórek ze szpiku kostnego. Doktor zazwyczaj pobiera próbkę z biodra po uprzednim miejscowym znieczuleniu. W czasie tego zabiegu doktor
 • Co to jest Afagia Na raka Afagia - niemożność połykania
 • Co to jest All Na raka ALL - zobacz ALL -acute lymphocytic leukaemia
 • Co to jest Angiogram Na raka naczynia doprowadzające krew do narządów organizmu. Angiogramy uzyskuje się przez wstrzyknięcie do krwi barwnika, który uwidacznia tętnice

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego, Adenocarcinoma (Gruczolakorak), Artefakt, Ablacja Szpiku Kostnego, Anemia, Anty-Androgeny, Adcc (Antibody przyczyny.

Działanie Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego objawy.