akcelerator, liniowy, urządzenie, stosowane
Czym jest Megawoltowej, terapii rentgenowskiej, planowaniu leczenia napromiennego, bombie kobaltowej definicja. Co to jest Akcelerator liniowy to słownik.

Czy przydatne?

Akcelerator liniowy to urządzenie stosowane w

  • a) brachyterapii cezowej
  • b) teleterapii megawoltowej
  • c) terapii rentgenowskiej
  • d) planowaniu leczenia napromiennego
  • e) bombie kobaltowej