chłonotok czop zatorowy co to jest
Cml, Chłonotok, Czop Zatorowy, Chirurgia Stereotaktyczna, Czynnik Wzrostu, Czerniak Naczyniówki.

Leczenie raka - słownik C

 • Co to jest Remission Complete Cr Na raka całkowita (complete remission) - całkowite ustąpienie wszystkich oznak nowotworu utrzymujące się poprzez przynajmniej 1 miesiąc
 • Co to jest Vaqueza Choroba Na raka Choroba Vaqueza - zobacz Polycythemia vera
 • Co to jest Cylindroma Na raka Cylindroma - zobacz Rak gruczołowo-torbielowaty
 • Co to jest Cll Na raka CLL - zobacz CLL (chronic lymphocytic leukemia)Przewlekła białaczka limf
 • Co to jest CML( Chronic Myelogenous Leukemia Na raka Chronic Myelogenous Leukemia- CML) jest zespołem mieloproliferacyjnym polegającym na rozroście klonalnym przekształconej nowotworowo
 • Co to jest Cytoredukcja Na raka pod wpływem radioterapii albo wycięcia chirurgicznego, w celu pomniejszenia objawów związanych na przykład z uciskiem guza na naczynia
 • Co to jest Onkologiczna Chirurgia Na raka podspecjalizacja chirurgii ogólnej, nastawiona na specjalistyczne, skojarzone leczenie nowotworówZobacz także: Chirurgia stereotaktyczna
 • Co to jest Przepływowa Cytometria Na raka diagnostyczną stojącą na pograniczu cytopatologii i analityki medycznej, umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności zabarwienia i
 • Co to jest Crohna Leśniowskiego Choroba Na raka Choroba Leśniowskiego-Crohna - zobacz Leśniowskiego-Crohna choroba
 • Co to jest Carcinoma Na raka Carcinoma - zobacz Rak
 • Co to jest Skala Clarka Na raka zaawansowania klinicznego czerniaka, pod uwagę bierze się głębokość naciekania ogniska pierwotnego w odniesieniu do poszczególnych warstw
 • Co to jest Kahlera Choroba Na raka Choroba Kahlera - zobacz Szpiczak mnogi
 • Co to jest Krwinek Liczba Całkowita Na raka określające liczbę czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek we krwiZobacz także: Bezwzględna liczba neutrofilów
 • Co to jest Złośliwy Czerniak Na raka komórek produkujących melaninę (melanocyty), pochodzących z grzebienia nerwowego; najczęściej rozwija się w skórze , rzadziej w błonach
 • Co to jest Basocellulare Carcinoma Na raka Carcinoma basocellulare - zobacz Rak podstawnokomórkowy
 • Co to jest Cewniki Na raka albo tworzywa sztucznego stosowana w urologii: służąca do odprowadzania zalegającego w jamach ciała płynu (krew, mocz), albo do jałowego
 • Co to jest Prawdziwa Czerwienica Na raka Czerwienica prawdziwa - zobacz Polycythemia vera
 • Co to jest Cea Na raka CEA - antygen rakowo-płodowy, wzrost jego poziomu występuje między innymi w raku jelita grubego; marker nowotworowy
 • Co to jest Carcinomatosae Cellulae Na raka Cellulae carcinomatosae - komórki rakowe (raka
 • Co to jest Cystektomia Na raka Cystektomia - całkowite albo częściowe usuwanie pęcherza moczowego
 • Co to jest Onkogenny Czynnik Na raka Czynnik onkogenny - zobacz Karcynogen
 • Co to jest CRR (complete response rate Na raka CRR (complete response rate) - odsetek odpowiedzi całkowitejZobacz także: Overall response rate
 • Co to jest Chromosom Na raka ułożone kolejno geny,które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich pro- i eukariotycznych systemach genetycznych. Chromosomy są
 • Co to jest Neoadjuwantowa Chemioterapia Na raka chemioterapia przedoperacyjna stanowiąca jeden z przedmiotów leczenia skojarzonego nowotworówZobacz także: chemioterapia uzupełniająca
 • Co to jest Oka Złośliwy Czerniak Na raka Czerniak złośliwy oka - zobacz Czerniak naczyniówki
 • Co to jest Czarne stolce (stolce smoliste Na raka stolca, występujący między innymi w razie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie, górna część
 • Co to jest Cronh Na raka Cronh - zobacz Choroba Crohn`a
 • Co to jest Cytotoksyczność zależna od przeciwciał Na raka Cytotoksyczność zależna od przeciwciał - zobacz ADCC (antibody-dependent cell cytotoxicity
 • Co to jest 9 19 Ca Na raka CA-19.9 - antygen rakowy, wzrost jego poziomu występuje między innymi w raku trzustki, raku żołądka, marker nowotworowy
 • Co to jest Cholecystektomia Na raka opierający na usunięciu pęcherzyka żółciowego, najczęściej wskutek kamicy żółciowej. Może być wykonywana laparoskopowo
 • Co to jest Badanie Cytologiczne Na raka Cytologiczne badanie - zobacz Cytologia
 • Co to jest Obwodowych Nerwów Choroba Na raka Choroba nerwów obwodowych - zobacz Neuropatia
 • Co to jest 125 Ca Na raka CA-125 - antygen rakowy, wzrost jego poziomu występuje między innymi w raku jajnika; marker nowotworowy
 • Co to jest Przedoperacyjna Chemioterapia Na raka Chemioterapia przedoperacyjna - zobacz Chemioterapia neoadjuwantowa
 • Co to jest Planoepitheliale Cancer Na raka Cancer planoepitheliale - zobacz Rak płaskonabłonkowy
 • Co to jest Chłonka Na raka Chłonka - zobacz Limfa
 • Co to jest Rakotwórczy Czynnik Na raka Czynnik rakotwórczy - zobacz Karcynogen
 • Co to jest Cykl Na raka w różnym rozłożeniu czasowym, na przykład na dzień, tygodniowo, miesięcznie. Mówi się, iż generalnie chemioterapia jest podawana w cyklach
 • Co to jest Uzupełniająca Chemioterapia Na raka Chemioterapia uzupełniająca - zobacz Chemioterapia adjuwantowa
 • Co to jest Cholangiografia Na raka polegające na ocenie dróg żółciowych po podaniu do nich kontrastu (środka cieniującego), nieprzepuszczającego promieni rentgenowskich
 • Co to jest Nieziarnicze Chłoniaki Na raka Chłoniaki nieziarnicze - zobacz Non-Hodgkin's lymphoma (NHL
 • Co to jest Dootrzewnowa Chemioterapia Na raka podania leków przeciwnowotworowych w miejsce występowania nowotworu w celu uzyskania jak największej ich dostępności biologicznej (na
 • Co to jest CSFs (Colony Stimulating Factors Na raka czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów i fibroblastów - to są leki (wzorowane na substancjach występujących naturalnie
 • Co to jest Cytostatyki Na raka syntetyczne posiadające właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, służące w chemioterapii
 • Co to jest Cystoskopia Na raka moczowego. W onkologii: służy do oceny guzów pęcherza moczowego i pobrania z nich wycinków do badania mikroskopowego
 • Co to jest Terapia Celowana Na raka Celowana leczenie - zobacz leczenie celowana
 • Co to jest Neoplasmaticae Cellulae Na raka Cellulae neoplasmaticae - komórki nowotworoweZobacz także: Cellulae carcinomatosae
 • Co to jest Chrypka Na raka z naciekaniem nerwu krtaniowego wstecznego (rak przełyku, rak krtani) albo obecnością guza w obrębie krtani albo strun głosowych. Chrypka
 • Co to jest Chemioembolizacja Na raka guzów wątroby albo nerki, opierający na podaniu do odpowiedniej tętnicy leku przeciwnowotworowego i następowym zamknięciu jej materiałem
 • Co to jest Cysta Na raka patologicznym. Torbiele są najczęściej występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie
 • Co to jest Dokanałowa Chemioterapia Na raka istnienie swoistej bariery krew-mózg, większość leków podanych dożylnie nie przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego. W celu umożliwienie
 • Co to jest Dojamowa Chemioterapia Na raka polega na podaniu leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do jam ciała (jama brzuszna, jama opłucnowa). Ten sposób podania ma na celu
 • Co to jest CLL (chronic lymphocytic leukemia)Przewlekła białaczka limf Na raka Przewlekła białaczka limf. - przewlekła białaczka limfatyczna (z łaciny: lymphadenosis leucaemica chronica, z angielskiego: chronic
 • Co to jest Adjuwantowa Chemioterapia Na raka chemioterapia podawana po operacji, w przypadku kiedy nie ma już widocznych śladów nowotworu, jednak istnieje ryzyko, iż komórki rakowe
 • Co to jest Cytologia Na raka wykonuje doktor ginekolog. Opiera się na wydobyciu (pobraniu) z waginy wymazu z szyjki macicy. Badanie pozwala na dość wczesne wykrycie
 • Co to jest Grudkowy Chłoniak Na raka nieziarniczego chłoniaka B-komórkowego obwodowego o przebiegu przewlekłym. Jest chorobą związaną z wydłużonym przeżyciem komórek, a nie ich
 • Co to jest Serca Cewnikowanie Na raka na przezskórnym nakłuciu żyły albo tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który następnie jest przesuwany w świetle naczynia do jam serca i dużych
 • Co to jest Dotętnicza Chemioterapia Na raka wykorzystywana jest dla osiągnięcia wysokiego stężenia leku w części objętej ukrwieniem danej tętnicy, na przykład podanie leków
 • Co to jest Chemioterapia Na raka leczenia dzięki leków hamujących rozwój albo niszczących komórki nowotworowe przez podane ich do krążenia ogólnosystemowego, raczej
 • Co to jest Burkitta Chłoniak Na raka komórek B, który charakteryzuje się nadzwyczaj krótkim czasem podwojenia swojej masy. Regularnie wystepuje w lokalizacji pozawęzłowej albo
 • Co to jest Magnetycznego Rezonansu Cholangiopankreatografia Na raka magnetycznego - sposobność nieinwazyjnego obrazowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego dzięki cholangiopankreatografii rezonansu
 • Co to jest Cukrzyca Na raka charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji albo działania insuliny wydzielanej
 • Co to jest Chłoniaki Na raka wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych albo wątroby i śledziony
 • Co to jest Chemoembolizacja Na raka chemioterapia. Jedna z technik radiologii zabiegowej polegająca na wprowadzeniu poprzez cewnik materiału zatorowego do tętnicy, by
 • Co to jest Pooperacyjna Chemioterapia Na raka Chemioterapia pooperacyjna - zobacz Chemioterapia adjuwantowa
 • Co to jest Zespół Cushinga Na raka chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (albo innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą
 • Co to jest A Crohn Choroba Na raka przewlekłe zapalenie jelit, najczęściej występujące w końcowym odcinku jelita krętego i okrężnicy, aczkolwiek może także dotyczyć innych
 • Co to jest Ryzyka Czynnik Na raka cechy i nawyki które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u osoby, u której one występują. Istnieją czynniki ryzyka, które
 • Co to jest Cerebellum Na raka Cerebellum - zobacz Móżdżek
 • Co to jest Naczyniówki Czerniak Na raka złośliwy oka jest najczęstszym złośliwym nowotworem oka u dorosłych. Wywodzi się z melanocytów (tzn. komórek barwnikowych wytwarzających i
 • Co to jest Wzrostu Czynnik Na raka normalnie jest wytwarzana w organizmie i wiąże się z podziałem komórki, jej dojrzewaniem i przetrwaniem. Czynnik wzrostu może być także
 • Co to jest Stereotaktyczna Chirurgia Na raka chirurgicznego leczenia między innymi guzów mózgu, polegająca na operowaniu w oparciu o uzyskany obraz trójwymiarowy (3D)patrz także
 • Co to jest Zatorowy Czop Na raka embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (na przykład po złamaniach kości), fragmentami tkanki
 • Co to jest Chłonotok Na raka zabiegami na układzie chłonnym, polegające na gromadzeniu się chłonki w obszarze operowanym (zobacz: limfadenektomia) – wymaga okresowego
 • Co to jest Cml Na raka CML - zobacz CML( Chronic Myelogenous Leukemia

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki Cml, Chłonotok, Czop Zatorowy, Chirurgia Stereotaktyczna, Czynnik Wzrostu, Czerniak Naczyniówki, Cerebellum, Czynnik Ryzyka, Choroba Crohn`a, Cushinga Zespół przyczyny.

Działanie Cml, Chłonotok, Czop Zatorowy, Chirurgia Stereotaktyczna objawy.