uzupełniająca leczeniu co to jest
Czym jest Folinianu wapnia, cisplatyny i folinianu wapnia, cisplatyny i fluorouracylu, paklitakselu.

Czy przydatne?

Chemioterapia uzupełniająca po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego zwykle składa się z

  • a) doksorubicyny
  • b) fluorouracylu i folinianu wapnia
  • c) cisplatyny i folinianu wapnia
  • d) cisplatyny i fluorouracylu
  • e) paklitakselu