cytostatykiem działającym co to jest
Czym jest Cisplatyna, Cyklofosfamid, Metotreksat, Doksorubicyna definicja. Co to jest Cytostatykiem.

Czy przydatne?

Cytostatykiem działającym jako antymetabolit jest

  • a) Cisplatyna
  • b) Cyklofosfamid
  • c) Metotreksat
  • d) Doksorubicyna