późny objaw niepożądany co to jest
Czym jest Tamoksyfenem, antracyklinami, dużymi dawkami glikokortykosteroidów, lekami alkilującymi.

Czy przydatne?

Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych

  • a) tamoksyfenem
  • b) antracyklinami
  • c) dużymi dawkami glikokortykosteroidów
  • d) lekami alkilującymi