wymienionych stwierdzeń co to jest
Czym jest Jest zawsze wyższa niż hormonoterapii, Czas do uzyskania odpowiedzi na leczenie.

Czy przydatne?

Które z wymienionych stwierdzeń są prawdziwe

  • a) Skuteczność leczenia cytostatykami jest zawsze wyższa niż hormonoterapii
  • b) Czas do uzyskania odpowiedzi na leczenie cytostatykami jest zwykle krótszy niż w przypadku hormonoterapii
  • c) Tolerancja obu metod jest zbliżona
  • d) Hormonoterapia ma zastosowanie w leczeniu większości guzów litych
  • e) Warunkiem prowadzenia hormonoterapii jest dobry stan sprawności chorego