nowotworów jądra najczęściej co to jest
Czym jest Biodrowych, węzłach okołoaortalnych, węzłach śródpiersia, raki jądra rzadko przerzutują.

Czy przydatne?

Przerzuty węzłowe nowotworów jądra najczęściej umiejscawiają się w

  • a) węzłach pachwinowych
  • b) węzłach biodrowych
  • c) węzłach okołoaortalnych
  • d) węzłach śródpiersia
  • e) raki jądra rzadko przerzutują na drodze chłonnej