charakterystycznych, chirurgii, onkologicznej, zabiegów, usuwania, narządu

Czy przydatne?

Przykładami charakterystycznych dla chirurgii onkologicznej zabiegów usuwania narządu wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi w jednym bloku tkankowym są wszystkie poniższe za wyjątkiem

  • a) operacja Pateya w raku piersi
  • b) operacja Milesa w raku odbytnicy
  • c) operacja Pringle’a w raku żołądka
  • d) wszystkie powyższe
  • e) żaden z powyższych