Śródoperacyjnie nie pobieramy wycinków, gdyż nie ma takiej potrzeby- radiolog postawił już rozpoznanie, Śródoperacyjnie pobieramy wycinki, gdyż rozpoznanie

Czy przydatne?

Radiolog rozpoznał patologiczne złamanie szyjki kości udowej na tle wrodzonej torbieli kości

  • a) Leczymy takie złamanie zachowawczo
  • b) Śródoperacyjnie nie pobieramy wycinków, gdyż nie ma takiej potrzeby- radiolog postawił już rozpoznanie.
  • c) Śródoperacyjnie pobieramy wycinki, gdyż rozpoznanie radiologiczne jest tylko sugestią, a charakter wiążący ma badanie patomorfologiczne
  • d) Od razu przeprowadzamy radykalny zabieg onkologiczny podejrzewając mięsaka kości

Zagadnienia z leczenia raka:

Leczenie chorób nowotworowych, na raka, onkologia.

Leczymy takie złamanie zachowawczob) Śródoperacyjnie nie pobieramy wycinków, gdyż nie ma takiej potrzeby- radiolog postawił już rozpoznanie, Śródoperacyjnie pobieramy wycinki, gdyż rozpoznanie radiologiczne jest tylko sugestią, a charakter wiążący ma badanie patomorfologiczned) Od razu przeprowadzamy radykalny zabieg onkologiczny podejrzewając mięsaka kości