radioterapia leczeniu co to jest
Czym jest Być stosowana jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego, nie ma żadnego zastosowania d.

Czy przydatne?

Radioterapia w leczeniu mięsaków tkanek miękkich jest

  • a) samodzielną metodą leczniczą
  • b) może być stosowana jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego
  • c) nie ma żadnego zastosowania
  • d) skojarzona z chemioterapią może zastąpić leczenie chirurgiczne
  • e) prawdziwe b i d