tkanka okołoodbytniczna co to jest
Tkanka Okołoodbytniczna, Torbiel, Tomografia Komputerowa Osiowa, Tru, Test Na Krew Utajoną.

Leczenie raka - słownik T

 • Co to jest Teratogeny Na raka powstawanie wrodzonych wad w organizmie albo zwiększania się ich częstości w populacji. Czynniki mutagenne
 • Co to jest TNM Na raka oceny zaawansowania klinicznego nowotworu, ocenia się rozmiar ogniska pierwotnego, zajęcie regionalnych węzłów chłonnych i obecność
 • Co to jest Testosteron Na raka Testosteron - męski hormon płciowy
 • Co to jest Terapia indukcyjna Na raka leczenia chłoniaków nieziarniczych prowadzone w celu zredukowania liczby komórek chłoniakowych. Po terapii indukcyjnej następuje faza
 • Co to jest Tracheotomia Na raka Tracheotomia - zobacz Tracheostomia
 • Co to jest Terapia adjuwantowa Na raka Leczenie adjuwantowa - zobacz Chemioterapia adjuwantowa
 • Co to jest Terapia skojarzona Na raka wykorzystująca więcej niż jeden rodzaj leczenia na przykład wykorzystywanie chemoterapii z radioterapiąZobacz także: Leczenie podtrzymująca
 • Co to jest Terapia celowana Na raka przeciwnowotworowej wykorzystująca zaawansowane technologicznie leki (przeciwciała monoklonalne). Leczenie uderza bezpośrednio w zmienione
 • Co to jest Tracheostomia Na raka zabieg opierający na wytworzeniu w tchawicy otworu na przedniej powierzchni szyi. W tak wytworzony otwór wprowadza się rurkę, by zapewnić
 • Co to jest Topoizomeraza II Na raka Topoizomeraza II - enzym przecinający odwracalnie DNA w celu wprowadzenia zapętleń w DNAZobacz także: Topoizomeraza
 • Co to jest Topoizomeraza Na raka Topoizomeraza - enzym przecinający odwracalnie DNA w celu usunięcia zapętleń albo rozplecienia nadmiernie skręconego DNA
 • Co to jest Tętnice wieńcowe Na raka które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca i odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych
 • Co to jest Transformacja nowotworowa Na raka Transformacja nowotworowa - mechanizm przekształcenia się zdrowej komórki w komórkę o cechach nowotworowych
 • Co to jest Trombocytopenia Na raka płytek krwi, występująca jako zmiana pierwotna albo towarzysząca innym stanom chorobowy. Wartość poniżej 50 000 w mm3 stwarza
 • Co to jest Translokacja Na raka chromosomowej opierający na przeniesieniu jednego z segmentów (odcinków) chromosomu do drugiego chromosomu niehomologicznego
 • Co to jest Tętniak Na raka Tętniak - jest odcinkowym poszerzeniem tętnicy wynikającym z osłabienia a więc uszkodzenia jej ściany. Najczęściej powstają w obrębie aorty
 • Co to jest Terapia hormonalna Na raka leczeniu tylko niektórych nowotworów, polega na zablokowaniu możliwości dopływu do komórek rakowych hormonów niezbędnych do ich wzrostu
 • Co to jest Trombocyty Na raka komórki o nieregularnych kształtach, które powstają w szpiku i po 1-2 tygodniach są niszczone w wątrobie i śledzionie. Odgrywają istotna
 • Co to jest Terapia podtrzymująca Na raka chłoniaków leczenie dla pacjentów, którzy uzyskali remisję w trakcie terapii indukcyjnej. W czasie terapii podtrzymującej lek jest podawany
 • Co to jest Tętnica Na raka prowadzące krew z serca na obwód, bez względu na to czy to jest krew utlenowana (tętnicza) czy nieutlenowana (żylna
 • Co to jest Terapia genowa Na raka chorób genetycznych polegająca na oddziaływaniu na materiał genetyczny pacjenta. Uszkodzone geny mogą zostać zastąpione prawidłowo
 • Co to jest Toczeń rumieniowaty Na raka chorobą, która należy do szerokiej grupy chorób zwanych autoimmunologicznymi, gdzie zaburzone jest działanie naszego układu obronnego
 • Co to jest Trombofereza Na raka od dawcy, która przepływając poprzez aparat ulega rozdzieleniu na krwinki płytkowe (trombocycty) które są gromadzone w oddzielnym jałowym
 • Co to jest Trzewia Na raka należące do układów: oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i wewnątrzwydzielniczego, z których większość położona jest w jamie
 • Co to jest Terapia biologiczna Na raka – grupa leków ściśle związana z cząsteczkami biologicznie czynnymi naturalnie, występującymi w organizmie człowieka, działających poprzez
 • Co to jest Terapia fotodynamiczna Na raka fotodynamiczna (PDT) jest sposobem miejscowego, wybiórczego diagnozowania i leczenia nowotworów skóry i jej stanów przedrakowych dzięki
 • Co to jest Torakocenteza Na raka nakłuciu jamy opłucnowej, wykonywany w celu diagnostycznym (pobranie płynu do badań) albo leczniczym (na przykładwprowadzenie leku
 • Co to jest Test na krew utajoną Na raka przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (okrężnicy): badanie wykrywa krwawienie z przewodu pokarmowego, które może być symptomem raka
 • Co to jest TRU Na raka TRU - zobacz Toczeń rumieniowaty
 • Co to jest Tomografia komputerowa osiowa Na raka obrazowe wykorzystujące skanowanie promieniowaniem X, tak aby uzyskać trójwymiarowy obraz organizmu. Dzięki tomografii komputerowej
 • Co to jest Torbiel Na raka Torbiel - zobacz Cysta
 • Co to jest Tkanka okołoodbytniczna Na raka Tkanka okołoodbytniczna - zobacz Mezorectum

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki Tkanka Okołoodbytniczna, Torbiel, Tomografia Komputerowa Osiowa, Tru, Test Na Krew Utajoną, Torakocenteza, Terapia Fotodynamiczna, Terapia Biologiczna, Trzewia przyczyny.

Działanie Tkanka Okołoodbytniczna, Torbiel, Tomografia Komputerowa objawy.