rozpoznano płaskonabłonkowego co to jest
Czym jest Próba resekcji nowotworu, chemioterapia paliatywna, próba wykonania pulmonektomii i.

Czy przydatne?

U mężczyzny lat 48 rozpoznano płaskonabłonkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIB (przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia po stronie przeciwnej niż guz). Pacjent nie choruje na żadne inne choroby i jest w stanie ogólnym bardzo dobrym. Właściwe postępowanie to

  • a) chemioterapia przedoperacyjna i próba resekcji nowotworu
  • b) chemioterapia paliatywna
  • c) próba wykonania pulmonektomii i limfadenektomii śródpiersiowej
  • d) radioterapia lub chemioradioterapia
  • e) paliatywna radioterapia