wystąpienia zespołu żyły co to jest
Czym jest Chemioterapię, gdyż jest to sytuacja zagrażająca życiu pacjenta, Jak najszybciej wdrożyć.

Czy przydatne?

W przypadku wystąpienia zespołu żyły głównej górnej, po stwierdzeniu obecności zmian guzowatych w śródpiersiu należy

  • a) Jak najszybciej wdrożyć chemioterapię, gdyż jest to sytuacja zagrażająca życiu pacjenta
  • b) Jak najszybciej wdrożyć radioterapię, gdyż jest to sytuacja zagrażająca życiu pacjenta
  • c) Jak najszybciej wdrożyć leczenie objawowe, i badania zmierzające do ustalenia rozpoznania histologicznego
  • d) Jak najszybciej wdrożyć leczenie chirurgiczne, polegające na cytoredukcji guza, w celu odblokowania przepływu naczyniowego i uzyskania materiału do badania histopatologicznego
  • e) Ponieważ najczęściej w tej lokalizacji występuje rak płuca, a rokowanie jest złe, zalecane jest leczenie objawowe z zastosowaniem morfiny i sterydoterapii