wskaż zdanie prawdziwe co to jest
Czym jest Chorobą w zaawansowaniu ED obserwujemy u ok. 40% leczonych, Zaawansowanie LD nie obejmuje.

Czy przydatne?

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące raka drobnokomórkowego płuca

  • a) Kilkuletnie przeżycia chorych z chorobą w zaawansowaniu ED obserwujemy u ok. 40% leczonych
  • b) Zaawansowanie LD nie obejmuje chorych z przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych
  • c) Chemioterapią leczeni są chorzy zarówno w stopniu zaawansowania LD jak i ED
  • d) Tylko kilka procent chorych w czasie rozpoznania prezentuje chorobę w zaawansowaniu ED
  • e) Elektywne napromienianie mózgu stosowane jest u wszystkich chorych z postacią ED