zasada aseptyki onkologicznej co to jest
Czym jest Tkanek, w miarę możliwości bez dotykania nowotworu, stosowanie specjalnych sposobów.

Czy przydatne?

Zasada aseptyki onkologicznej oznacza m.in.

  • a) operowanie w granicach zdrowych tkanek, w miarę możliwości bez dotykania nowotworu
  • b) stosowanie specjalnych sposobów okładania pola operacyjnego serwetami
  • c) zmiana rękawiczek i oprzyrządowania chirurgicznego po usunięciu guza
  • d) płukanie pola operacyjnego roztworami środków dezynfekcyjnych
  • e) wszystkie powyższe