badania kliniczne co to jest
Co oznacza Badania kliniczne w leczeniu raka. Jak działa metodami leczenia raka. Celem wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Badania kliniczne

Definicja z ang. Clinical tests, z niem. klinischen Studien.

W leczeniu raka: Badania kliniczne- badania nad nowymi i obiecującymi metodami leczenia raka. Celem wszystkich badań klinicznych jest znalezienie skuteczniejszej terapii zwalczającej nowotwory. Badania kliniczne mogą sprawdzać nowe sposoby chirurgiczne, terapie napromienianiem i leki.- Etap 1 badania klinicznego - to faza rozwoju leku, kiedy badany preparat jest testowany na ludziach i określane jest bezpieczeństwo jego stosowania. Zazwyczaj badanie przeprowadza się na małej grupie zdrowych ochotników, sporadycznie na pacjentach.- Etap 2 badania klinicznego - to faza, na którym określa się wstępnie skuteczność leku na pacjentach, u których istnieją wskazania do wykorzystania tego rodzaju terapii. Celem tych badan jest określenie terapeutycznej dawki leku (dawka min. i max.) i określeniu krótkofalowych efektów ubocznych, jak także ryzyka związanego z przyjmowaniem badanego leku. Zazwyczaj w badaniu bierze udział ściśle określona liczba pacjentów (około 100-250).- Etap 3 badania klinicznego - faza, kiedy ustala się na szerszą skalę bezpieczeństwo i skuteczność leku na większej grupie pacjentów, którzy ostatecznie otrzymają badany preparat. Celem tych badań jest określenie krótko- i długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności, oszacowanie całkowitej wartości terapeutycznej i ustalenie korzyści i ryzyka związanego ze stosowaniem badanego leku.- Etap 4 badania klinicznego - te badania są przeprowadzane po zaaprobowaniu testowanego preparatu poprzez odpowiedni urząd, a ich celem jest zebranie dodatkowych danych na temat produktu leczniczego. W najwyższym stopniu znanym ośrodkiem, przyjmowanym jako referencyjny, jest amerykański urząd FDA (Food and Drug Administration).- Protokół - określenie ścisłych reguł i wskazówek, których należy przestrzegać w trakcie badania klinicznego. Należy wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia badania, wymagane są badania krwi i prześwietlenie, wywiad i wypełnienie kwestionariusza. Protokół nazwano stanowi "przepis na prowadzenie badania klinicznego, którego powinien trzymać się zarówno doktor, jak i pacjent biorący w nim udział.- Badane grupy - to są różne grupy pacjentów w trakcie badania klinicznego. Np. jedną grupę badaną mogą stanowić ci pacjenci, którzy przyjmują testowany lek, a drugą grupę chorzy przyjmujący standardowy preparat. Badanie może być wielotorowe.- Ślepe próby - w pojedynczo ślepej próbie pacjenci przypisani są do poszczególnych grup (badany lek, standardowy lek, standardowy lek i placebo), lecz nie wiedzą, gdzie się znaleźli. W dwukrotnie ślepej próbie ani doktor, ani pacjent nie wiedzą, w jakiej grupie znalazł się chory. To minimalizuje ryzyko wydania przedwczesnej oceny zarówno poprzez lekarza, jak i pacjenta i skutkuje, iż rezultat badania jest obiektywny.

Czym jest Badania kliniczne działanie w Leczenie raka B .