csfs colony stimulating co to jest
Co oznacza CSFs (Colony Stimulating Factors) w leczeniu raka. Jak działa tworzenie kolonii.

Czy przydatne?

Co to jest CSFs (Colony Stimulating Factors)

Definicja z ang. CSFs (Colony Stimulating Factors), z niem. GFK (Kolonie-stimulierende Faktoren).

W leczeniu raka: CSFs (Colony Stimulating Factors)- czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów i fibroblastów - to są leki (wzorowane na substancjach występujących naturalnie) sprzyjające wytwarzaniu różnego rodzaju komórek. Przykładami CSFs są Neulasta (pegfilgrastim) i Aranesp (darbepoetyna alfa).

Czym jest CSFs (Colony Stimulating działanie w Leczenie raka C .