polimeryzacja co to jest
Co oznacza Polimeryzacja w leczeniu raka. Jak działa chemiczny o małej masie cząsteczkowej zwany.

Czy przydatne?

Co to jest Polimeryzacja

Definicja z ang. Polymerization, z niem. Polymerisation.

W leczeniu raka: Polimeryzacja- to reakcja, z powodu której związek chemiczny o małej masie cząsteczkowej zwany monomerem albo mieszanina kilku takich związków reagują same z sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, z powodu czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer

Czym jest Polimeryzacja działanie w Leczenie raka P .