przełom blastyczny co to jest
Co oznacza Przełom blastyczny w leczeniu raka. Jak działa do wzrostu liczby komórek blastycznych.

Czy przydatne?

Co to jest Przełom blastyczny

Definicja z ang. blast crisis, z niem. Blastenkrise.

W leczeniu raka: Przełom blastyczny- w fazie przełomu blastycznego dochodzi do wzrostu liczby komórek blastycznych, co przypomina ostrą białaczkę. Etapy akceleracji i przełomu blastycznego charakteryzują się nagromadzeniem aberracji cytogenetycznych, opornością na leczenie i niedobrym rokowaniem.Celem leczenia jest niedopuszczenie do progresji choroby (przejścia z etapy przewlekłej do stanów bardziej zaawansowanych)

Czym jest Przełom blastyczny działanie w Leczenie raka P .