przewlekła obturacyjna co to jest
Co oznacza Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc w leczeniu raka. Jak działa charakteryzujący się.

Czy przydatne?

Co to jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Definicja z ang. Chronic obstructive pulmonary disease, z niem. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung.

W leczeniu raka: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc- zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza poprzez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej powiązane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą powodem POChP jest narażenie na dym tytoniowy, lecz inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza i stany wrodzone, np. niedobór alfa1-antytrypsyny także mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest czwartą pod względem częstości powodem zgonów. Symptomy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelakie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.patrz także: Przewlekła mielofibroza, Baza nowotworów: rak płuc,

Czym jest Przewlekła Obturacyjna działanie w Leczenie raka P .