radioterapia co to jest
Co oznacza Radioterapia w leczeniu raka. Jak działa jonizującego. Wykorzystywana w onkologii do.

Czy przydatne?

Co to jest Radioterapia

Definicja z ang. Radiotherapy, z niem. Strahlentherapie.

W leczeniu raka: Radioterapia- sposób leczenia dzięki promieniowania jonizującego. Wykorzystywana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych i łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, na przykład w przerzutach nowotworowych do kości. Radioterapia onkologiczna jest samodzielną podstawową specjalnością lekarską, łączącą się ściśle z onkologią kliniczną i chemioterapią

Czym jest Radioterapia działanie w Leczenie raka R .