trombocytopenia co to jest
Co oznacza Trombocytopenia w leczeniu raka. Jak działa występująca jako zmiana pierwotna albo.

Czy przydatne?

Co to jest Trombocytopenia

Definicja z ang. thrombocytopenia, z niem. Thrombozytopenie.

W leczeniu raka: Trombocytopenia- pomniejszenie liczby płytek krwi, występująca jako zmiana pierwotna albo towarzysząca innym stanom chorobowy. Wartość poniżej 50 000 w mm3 stwarza niebezpieczeństwo powikłań krwotocznych.

Czym jest Trombocytopenia działanie w Leczenie raka T .