wskaźnik masy mięśniowej co to jest
Definicja Wskaźnik Masy Mięśniowej (WMM) w onkologii. Na czym polega 14)], gdzie OR – obwód.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik Masy Mięśniowej (WMM)

Definicja z ang. Muscular Mass Index (WMM), z niem. Muskulös Mass Index (WMM).

Co znaczy Wskaźnik Masy Mięśniowej (WMM): ocena obwodu mięśni ramienia wg wzoru:WMM = [OR – (GTP x 3,14)], gdzie OR – obwód ramienia w cm, GTP - średnia grubość tkanki podskórnej fałdu okolicy mięśnia trójgłowego i fałdu podłopatkowego

Czym jest Wskaźnik Masy Mięśniowej (WMM znaczenie w Słownik na W .