clarka skala chemioterapia co to jest
Clarka Skala, Chemioterapia, Chemioterapia Dotętnicza, Czarne Stolce (Stolce Smoliste), Cystoskopia.

Leczenie nowotworów - definicje C

 • Definicja Cea w leczeniu raka antygen rakowo-płodowy, wzrost poziomu między innymi w raku jelita grubego
 • Definicja 9 19 Ca w leczeniu raka antygen rakowy, wzrost poziomu między innymi w raku trzustki, raku żołądka
 • Definicja Adjuwantowa Chemioterapia w leczeniu raka chemioterapia uzupełniająca, pooperacyjna
 • Definicja 125 Ca w leczeniu raka antygen rakowy, wzrost poziomu między innymi w raku jajnika
 • Definicja Carcinoma w leczeniu raka zobacz: Rak
 • Definicja Stereotaktyczna Chirurgia w leczeniu raka sposób chirurgicznego leczenia między innymi guzów mózgu, polegająca na operowaniu w oparciu o uzyskany obraz trójwymiarowy (3D
 • Definicja Neoadjuwantowa Chemioterapia w leczeniu raka chemioterapia przedoperacyjna stanowiąca jeden z przedmiotów leczenia skojarzonego nowotworów
 • Definicja Limfa Chłonka w leczeniu raka naczyń krwionośnych drogą naczyń chłonnych (limfatycznych). Przecięcie naczyń chłonnych prowadzi do chłonotoku
 • Definicja Neoplasmaticae Cellulae w leczeniu raka komórki nowotworowe
 • Definicja Chemioembolizacja w leczeniu raka nerki, opierający na podaniu do odpowiedniej tętnicy leku przeciwnowotworowego i następowym zamknięciu jej materiałem fibrynowym w celu
 • Definicja Chrypka w leczeniu raka naciekaniem nerwu krtaniowego wstecznego (rak przełyku, rak krtani) albo obecnością guza w obrębie krtani albo strun głosowych. Chrypka
 • Definicja Cytoredukcja w leczeniu raka radioterapii albo wycięcia chirurgicznego, w celu pomniejszenia objawów związanych na przykład z uciskiem guza na naczynia krwionośne albo
 • Definicja Cytostatyki w leczeniu raka substancje naturalne i syntetyczne posiadające właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, służące w chemioterapii
 • Definicja Cholangiografia w leczeniu raka ocenie dróg żółciowych po podaniu do nich kontrastu (środka cieniującego), nieprzepuszczającego promieni rentgenowskich
 • Definicja Carcinomatosae Cellulae w leczeniu raka komórki rakowe (raka
 • Definicja Dootrzewnowa Chemioterapia w leczeniu raka przeciwnowotworowych w miejsce występowania nowotworu w celu uzyskania jak największej ich dostępności biologicznej (na przykład w raku
 • Definicja Chłonotok w leczeniu raka układzie chłonnych, polegające na gromadzeniu się chłonki w obszarze operowanym (zobacz: limfadenektomia) – wymaga okresowego usuwania
 • Definicja Badanie Cytologiczne w leczeniu raka komórkowego, pobranego z danego miejsca (na przykład szyjki macicy) albo guza nowotworowego (biopsja cienkoigłowa
 • Definicja Onkologiczna Chirurgia w leczeniu raka podspecjalizacja chirurgii ogólnej, nastawiona na specjalistyczne, skojarzone leczenie nowotworów
 • Definicja Cystoskopia w leczeniu raka wziernikowanie pęcherza moczowego. W onkologii: służy do oceny guzów pęcherza moczowego i pobrania z nich wycinków do badania mikroskopowego
 • Definicja Czarne stolce (stolce smoliste w leczeniu raka w razie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie, górna część jelita grubego) – występują w
 • Definicja Dotętnicza Chemioterapia w leczeniu raka wysokiego stężenia leku w części objętej ukrwieniem danej tętnicy, na przykład podanie leków przeciwnowotworowych do tętnicy wątrobowej, do
 • Definicja Chemioterapia w leczeniu raka leków hamujących rozwój albo niszczących komórki nowotworowe przez podane ich do krążenia ogólnosystemowego, raczej dożylnie
 • Definicja Skala Clarka w leczeniu raka klinicznego czerniaka, pod uwagę bierze się głębokość naciekania ogniska pierwotnego w odniesieniu do poszczególnych warstw skóry

Efekty leczenia i przyczyny powstawania nowotworu

Leczenie onkologia, na raka, nowotwory. Jak działa lek? Sposoby i metody na leczenie raka.

Skutki Clarka Skala, Chemioterapia, Chemioterapia Dotętnicza, Czarne Stolce (Stolce Smoliste), Cystoskopia, Chirurgia Onkologiczna, Cytologiczne Badanie, Chłonotok przyczyny.

Działanie Clarka Skala, Chemioterapia, Chemioterapia Dotętnicza objawy.