erlichioza co to jest
Co oznacza Erlichioza? Skutki angielskiego: HME, human monocytic erlichiosis i HGE, human.

Czy przydatne?

Definicja Erlichioza

Definicja z ang. ehrlichiosis, z niem. Ehrlichiose.

Co znaczy: polecany specjalista: internista z angielskiego: HME, human monocytic erlichiosis i HGE, human granulocytic ehrlichiosis Ehrlichia chaffeensis początkowo zaraża leukocyty jednojądrowe (główniemonocyty i makrofagi), lecz takżegranulocyty. Strzałka wskazuje wtręt w kształci (licencja, autorzy) Choroba zakaźna przenoszona poprzez kleszcze. Wywołuje ją bakteria Ehrlichia chaffeensis (erlichioza monocyt arna) albo Anaplasma phagocytophilum (erlichioza granulocytarna). Czas wylęgania się choroby trwa ok. 9 dni, a sama choroba ok. 23 dni. Najwięcej przypadków wystąpienia choroby zaobserwowano w stanach zjednoczonych ameryki, nieliczne w Europie i Afryce. W ciężkim przebiegu może prowadzić do śmierci (2-3% przypadków). Objawy ból głowy ból mięśni gorączka kaszel nudności wymioty wysypka W sytuacjach ciężkich erlichiozy monocytarnej: niewydolność oddechowa zaburzenia neurologiczne ostra niewydolność nerkowa krwotok z przewodu pokarmowego oportunistyczne infekcje wirusowe albo grzybicze Przy erlichiozie granulocytarnej: hepatomegalia splenomegalia limfadenopatią zapalenie mózgu (rzadko) rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe Diagnoza Jeżeli w wywiadzie pojawia się wiadomość o gorączce i możliwej ekspozycji na kleszcze, pacjent kierowany jest na badania. Erlichioza manocytarna: Stwierdzana jest z powodu badań laboratoryjnych (trombocytopenia,leukopeniai podwyższona aktywność aminotransferaz) i w badaniach szpiku kostnego i płynu mózgowo – rdzeniowego (wtręty wmoruli).Chorobę sugeruje również nieujemny rezultat łańcuchowej reakcjipolimerazynaDNA. W fazie zdrowienia można wykryć sposobem immunofluorescencjiprzeciwciała. Erlichioza granulocytarna (anaplazmoza): Na podstawie kryteriów European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), choroba stwierdzana jeżeli oprócz gorączki wykazano ugryzienie poprzez kleszcza i spełnione jest co najmniej jedno z poniższych: nieujemny rezultat badania serologicznego wykazanie DNA patogenu metodąPCR izolacja bakterii z hodowli. Rozpoznanie prawdopodobne to choroba gorączkowa po ugryzieniu poprzez kleszcza i co najmniej jedno z trzech poniższych: ≥4-krotne zwiększone miano swoistych przeciwciał bez tendencji do narastania obecnośćDNAA. phagocytophilumw badaniu PCR obecność wtrętów wewnątrzkomórkowych w granulocytach. Leczenie Podstawą leczenia jest natychmiastowe podanie tetracykliny (doksycykliny), a w niektórych sytuacjach odmiany monocytarnej chloramfenikolu.

Czym jest Erlichioza znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy E .